Search
Close this search box.

Kam nás povede Rusnokova vláda v Evropě? Nikam.

Úřednická vláda nesmí na evropské úrovni prosazovat nic, co se neopírá o většinu v Poslanecké sněmovně. Bez ohledu na to, co si myslí prezident.

 EurActiv.cz: Měla by se Rusnokova vláda (ať už bude její pozice jakákoliv a budevládnout jakkoliv dlouho) zabývat strategickými otázkami týkajícími se EU(jako je například ekonomická a politická integrace) – například vzhledem k účasti na zasedáních Rady ministrů EU a Evropské rady?

Radko Hokovský: Jakákoliv tzv. úřednická vláda, která se buď neopírá o důvěru  poslanecké sněmovny, nebo její důvěra není opřena o jasný mandát v evropských  záležitostech (vyjádřený v programovém prohlášení) by rozhodně neměla činit  žádná závažná a dlouhodobá rozhodnutí. Problém ovšem je v tom, že na zasedáních  Rady či Evropské rady se zpravidla činí pouze závažné rozhodnutí s dlouhodobými  důsledky. A to je další důvod, proč koncept tzv. úřednické vlády, která se bude  omezovat na nepolitická či manažerská rozhodnutí, je zcela nesmyslný a  nebezpečný.

Jakub Janda: Mělo by být naprosto přirozené, že si úředničtí ministři před každým zasedání formace Rady vyjednají přesný a transparentní mandát v rámci politického spektra, který následně obhájí v rámci standardní parlamentní kontroly – tedy před příslušným sněmovním výborem. Jinak, byť bude vládní pozice sebeodbornější, nemůže být vědomým zájmem České republiky.

 EurActiv.cz: Jakou roli by měla hrát a podle Vás bude hrát v tomto směru nedávno přijatá evropská strategie?

Radko Hokovský: Domnívám se, že přijatá Strategie působení ČR v EU nebude hrát v evropské politice tzv. úřednické vlády prakticky žádnou roli a to ze dvou důvodů. Za prvé, přijatý dokument neobsahuje náležitosti potřebné pro praktické naplňování strategie (chybí mu časové horizonty a jasná provázanost cílů, nástrojů a aktérů) a k tomu je v ČR obecně nízká kultura naplňování vládních strategií.

Za druhé, přijatá Strategie ve vysoké míře odráží politické postoje ODS k evropské integraci a tudíž nelze předpokládat, že by se ji vláda personálně blízká Miloši Zemanovi chtěla řídit.

Jakub Janda: Pokud by se Rusnokův kabinet chtěl chovat ústavně, musí být vykonavatelem vůle sněmovní většiny. Prosazování prezidentovi agendy do evropských otázek skrze jím dosazenou vládu, doposud bez důvěry (a případně v demisi), by bylo znásilněním základního principu vládnutí v parlamentarismu liberální demokracie.

  radko_barevny_web  Radko Hokovský

Ředitel think-tanku Evropské hodnoty

 

janda_barevny_web   Jakub Janda

Zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty

 

 

Text je rozšířenou verzí odpovědí pro zpravodajský server EurActiv.cz

 

Vládní Strategii působení ČR v EU si můžete stáhnout ZDE.

Náš analytický komentář k Nečasově evropské strategii si můžete stáhnout v PDF.

Naší předchozí analýzu vládní Strategie si též můžete stáhnout v hezky čitelném PDF.