Search
Close this search box.

Jak a proč do toho mluvit politikům

V následujících řádcích vysvětlujeme, o co se snažíme a proč podle nás think-tanky, které usilují o kultivaci veřejné diskuse, musí vstoupit do přímého dialogu s politiky, aby nezůstávaly v akademickém odtržení od politické reality. 

Tento článek volně navazuje na naší odpověď na kritiku naší studie o práci europoslanců.

V think-tanku Evropské hodnoty vedeme kontinuální debatu o roli občanské společnosti a konkrétněji nevládních organizací v demokratickém politickém procesu. Jsme přesvědčeni, že v české společnosti, která je otrávená politikou a kde politické strany nedostatečně plní roli zprostředkovatele mezi státní mocí a zájmy veřejnosti, nestačí, aby se think-tanky a další nevládní odborné organizace omezovaly jen na suché komentování politiky nebo publikování vědeckých prací. To, co české veřejné diskusi chybí, není více odborných a vědeckých studií, které politici mohou s lehkostí ignorovat. To, co nám chybí je více aktivit organizací občanské společnosti, jejichž cílem je naše politické představitele přímo a kvalifikovaně konfrontovat.

Jsme přesvědčeni, že je potřeba vytvářet na politiky neustálý tlak ať už tím, že se jich vytrvale dotazujeme na jejich konkrétní politické vize a programy, také tím, že chceme znát jejich názor na doporučení, která jim předkládáme, nebo tak, že hodnotíme jejich práci.

A to je přesně to, o co se v think-tanku Evropské hodnoty snažíme. Nejen, že analyzujeme a komentujeme směřování České republiky v Evropské unii, ale chceme po konkrétních politických představitelích, aby veřejnosti sdělovali, v čem vidí české zájmy v EU a jak je hodlají prosazovat. Proto jsme také zrealizovali sérii video-rozhovorů o evropských tématechs kandidáty na prezidenta či do Poslanecké sněmovny.

Je nezbytné, aby na akademických a odborných pracovištích vznikaly analýzy a studie, které splňují přísné vědecké standardy. Ale je zároveň zřejmé, že to nebude tento typ publikací, které na kvalitu politické kultury v České republice budou mít nějaký zásadní vliv. Ostatně sebepropracovanější společenskovědní práce, které v posledních dvou dekádách vyšly, na stavu české politiky nic nezměnily.

Proto, pokud chtějí think-tanky a nevládní organizace přispívat ke kultivaci veřejné diskuze v České republice, musejí především cílit na politické představitele, a to takovým jazykem, kterému politici rozumějí, a není jej možné ignorovat. Bez toho zůstanou i ty nejlepší studie a doporučení jen na papíře.