Search
Close this search box.

INTERNÍ SETKÁNÍ: Marek Souček

Kdy: středa 9. 10. 2013 od 18:00 hodin

Marek Souček je zástupce ředitele Odboru koordinace evropských politik (OKE) Úřadu vlády ČR a šéf sekretariátu vládního Výboru pro EU. Před svým působením na OKE pracoval na Ministerstvu informatiky ČR. Ve službách vlády pracuje již více než 7 let.

Odbor koordinace evropských politik (OKE) se zabývá koordinací politiky ČR ve vztahu k EU, a to jak na vnitrostátní, tak i na evropské úrovni.

OKE se spolupodílí na přípravě mandátů, instrukcí a pozic na jednání orgánů EU, zejména příslušných formací Rady, Výboru stálých zástupců, pracovních skupin Rady a výborů a jiných pracovních orgánů Evropské komise a dalších institucí a agentur EU. Mezi činnosti OKE patří také příprava mandátů pro vystupování zástupců ČR na Evropské radě a v Radě pro obecné záležitosti.

Dalším úkolem OKE je dodržování celkového přehledu o všech evropských politikách, propojování jednotlivých politik na centrální úrovni, zastřešení mezirezortní spolupráce a zajištění činnosti Výboru pro EU.

Pro interní setkání think-tanku Evropské hodnoty platí pravidlo, že vše, co je řečeno během debaty, může být dále využíváno, ale ne ve spojení s řečníkem, který daný výrok pronesl. V případě, že o to řečník výslovně požádá, uvedený výrok bude považován za důvěrný a nebude dále využíván.