Search
Close this search box.

V Brně byl zahájen mezinárodní projekt reagující na dezinformace a výměnu zkušeností

6.–8. března 2022 se v Brně konal první seminář projektu Dialog o odolnosti vůči dezinformacím: Zkušenosti ze střední a východní Evropy. Projekt je financován z programu Evropské unie Erasmus+ a seminář byl uspořádán za podpory informačního střediska Europe Direct Brno. Na projektu se podílí konsorcium partnerů: Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, Inštitút strategických politík n.o., Fundacja Warsaw Institute, Europäische Akademie Berlin, Internews Ukraine a Georgia´s Reforms Associates. Dvacet jedna účastníků z Česka, Slovenska, Polska, Německa a Gruzie, čtyři vedoucí skupin a pět osob s rozhodovací pravomocí sdílelo své názory, stanoviska a poznatky týkající se dezinformací, fake news, propagandy, hybridních hrozeb, zkušeností a způsobu fungování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a jednotky informačních a kybernetických sil české armády.

Mezi přednášejícími byli například prof. Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity v Brně, Veronika Krátká Špalková – analytička programu Kremlin Watch z Bezpečnostního centra Evropské hodnoty a Markéta Štauberová z jednotky informačních a kybernetických sil české armády. Účastníci se aktivně zapojili do diskusí s osobami s rozhodovací pravomocí a prostřednictvím neformálního vzdělávání se učili o digitální odolnosti a evropských hodnotách.

Jednou z aktivit byla například hra na hrdiny Suity Hero, která umožnila lepší pochopení evropských dějin a také především evropské inkluzivity, rozmanitosti a spolupráce. Závěrem účastníci formou World Café diskutovali o možné formě (metodách a nástrojích) a obsahu e-learningu, na kterém budou v následujících měsících týmově spolupracovat. Na základě pravidelného hodnocení a díky odhodlání účastníků vyplňovat své výukové deníky lze první seminář projektu považovat za úspěšný. Slovy jednoho z účastníků: „Cílem projektu Dialog o odolnosti vůči dezinformacím je poskytnout hodnotný vhled do dezinformační situace v jiných zemích, pomáhat a vzdělávat.“

Příští seminář projektu se uskuteční v červnu ve Varšavě a další aktivity proběhnou v Bratislavě a Berlíně. E-learning pro mladé lidi bude představen na závěrečné konferenci, která se bude konat online v prosinci.