Search
Close this search box.

Jak chránit českou ekonomiku před zahraničními predátorskými praktikami a negativním vlivem?

V tomto reportu autoři identifikovali hlavní cíle a nástroje ekonomického vlivu Čínské lidové republiky (ČLR) a formulovali možná protiopatření, jež by Česká republika měla zavést na národní úrovni či prosazovat na úrovni Evropské unie. Tato opatření mají za cíl chránit podniky, univerzitní výzkum a vývoj a strategické technologie. Report může sloužit jako zdroj inspirace pro jakýkoli jiný demokratický stát, zejména v EU.

Nástroje ekonomického vlivu a soubor možných protiopatření uvedené v tomto reportu Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty identifikovalo a formulovalo především na základě zjištění z rozhovorů s 30 českými a mezinárodními stakeholdery s expertízou v národní bezpečnosti a čínské zahraniční politice, jakož i se zástupci firem a podnikatelských asociací.