Search
Close this search box.

Jak bojovat proti dezinformacím: Doporučení pro Českou republiku, Slovensko a Evropu

V rámci multidisciplinárního výzkumu šíření dezinformací v Evropě byly vypracovány dvě analýzy, které se konkrétně zabývaly případem výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v České republice a analyzovaly účinné politiky a mezinárodní spolupráci v boji proti dezinformacím.

První z nich se zabýval popisem narativů, které se v souvislosti s případem objevily na sociálních sítích, a hlavních komunikačních uzlů na českém a slovenském internetu.

Druhá studie se zaměřuje především na identifikaci českého a slovenského dezinformačního prostředí, a zejména na způsoby boje proti dezinformacím a možnosti spolupráce napříč českým a slovenským prostorem při řešení této stále neutichající problematiky. Srovnání českého a slovenského prostředí považujeme za zvláště užitečné, protože dezinformace se v těchto zemích šíří odlišně, a to i přes kulturní, geografickou a jazykovou blízkost – a to i v případech, kdy jsou si obsahově podobné. Praktickým výstupem výzkumu je soubor doporučení pro instituce a úřady, jak takovým masivním dezinformačním kampaním čelit a jaká preventivní opatření přijmout. Soubor doporučení je rozdělen do dvou částí: první je obecnější, takže ji lze uplatnit ve všech zemích EU, a druhá je specifická pro jednotlivé země.

Tato analýza byla vypracována s podporou Evropského mediálního a informačního fondu prostřednictvím Nadace Calouste Gulbenkiana.