Search
Close this search box.

Go vs. Blitz: Analýza rusko-čínského vlivu v Evropě

Tato komparativní studie zkoumá různé scénáře spolupráce a konfrontace mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou v Evropě. Určuje konkrétní odvětví a zeměpisné oblasti, kde mezi těmito zeměmi dochází ke střetu zájmů a může dojít ke vzájemné konkurenci. Současně se zabývá ekonomickými a dalšími zájmy, které se vzájemně podporují a těmto protivníkům poskytují geopolitické výhody. V rámci této studie autoři posuzují hrozby vůči jednotlivým evropským státům a Evropské unii se zvláštním zřetelem na jejich zranitelnosti a zdroje odolnosti.