Search
Close this search box.

Od internetových memes až k volebním místnostem: Parlamentní volby v Jižní Koreji 2024

Co se děje?

Jihokorejci se 10. dubna 2024 vydali k volebním urnám, aby hlasovali v parlamentních volbách, v nichž se bojovalo o všech 300 křesel. Mezi hlavní strany v souboji patřila Demokratická strana Koreje (DPK), která je od posledních voleb vedoucí stranou v Národním shromáždění, a konzervativní Strana lidové moci (PPP), jejíž kandidát Yoon Suk Yeol se v roce 2022 ujal prezidentského úřadu. Vzhledem k nespokojenosti veřejnosti se současným jihokorejským politickým establishmentem však v zákonodárném sboru získaly silnější pozici menší strany.

Letošní volby zaznamenaly 67 procentní volební účast, což je nejvyšší účast za posledních 32 let. Hlavní opoziční strana DPK si zajistila 174 křesel, zatímco vládnoucí PPP získala 109 křesel. Strana obnovy Koreje (RKP), kterou vede bývalý ministr spravedlnosti Cho Kuk, získala 12 křesel. Letošní parlamentní volby byly od samého počátku považovány za rozhodující pro nastavení tónu pro zbytek Yoonova prezidentství. Prezidentu Yoonovi zbývají ještě tři roky prezidentského mandátu a neúspěch PPP, které se nepodařilo získat většinu z 300 křesel v Národním shromáždění, pravděpodobně vytvoří významné překážky při prosazování jeho domácí i zahraničněpolitické agendy.

 

Jaké jsou širší souvislosti?

Jihokorejské imperiální prezidentství tradičně znamená, že prezident má nepřiměřeně velkou moc nad stanovováním agendy i výkonem politiky, a to i v případech, kdy je Národní shromáždění pod kontrolou opoziční strany. Tento systém vládnutí je kritizován jako nefunkční a jako překážka prohlubování a posilování demokracie v Jižní Koreji. Kromě toho se jihokorejský vládní systém vyznačuje nízkou odpovědností a politickou paralýzou, jejichž zdrojem je slabý stranický systém. V minulosti byly kromě dvou dominantních stran, DPK a PPP, ostatní strany, které neuspěly v prezidentských volbách, rozpuštěny jen proto, aby se později „reformovaly a obnovily pod vedením známé osobnosti připravené na další prezidentské volby“.

Jihokorejský politický systém je také trvale ovládán dvěma hlavními stranami. V roce 2020 zavedla Jižní Korea systém smíšeného poměrného zastoupení (MMPR), aby zajistila větší zastoupení menších stran. Ukázalo se však, že této iniciativě se pravděpodobně nepodaří dramaticky změnit zastoupení stran v Národním shromáždění. Lídři dokázali využít mezer v novém systému a začali zakládat menší satelitní strany, které jsou často po volbách rozpuštěny a obvykle se poté stanou součástí jedné z hlavních dvou stran. Shromáždění tak budou pravděpodobně i nadále dominovat DPK a PPP.

Podobně jako zbytek dnešního demokratického světa se Jižní Korea v posledních letech potýká s nespokojeností veřejnosti s politickým establishmentem země. Od voleb v roce 2022 zápolí jihokorejský prezident Yoon Suk Yeol a vládnoucí strana PPP s neobvykle nízkou mírou podpory. Průzkumy veřejného mínění provedené v červnu 2023 ukázaly, že Yoonova míra podpory klesla na 35 procent, zatímco míra nesouhlasu činila 57 procent. Průzkum také ukázal, že podpora současné vládnoucí strany PPP činila pouhých 35 procent, což bylo jen o málo více než u hlavní opoziční strany DPK, která zaznamenala podporu 32 procent. Zajímavé je, že výsledky průzkumu naznačily, že přibližně 49 procent respondentů by ve volbách do Národního shromáždění v dubnu 2024 pravděpodobně volilo většinu menších opozičních stran pro zachování systému brzd a protiváh, který zajišťuje rovnováhu v dělbě moci.

Nízká důvěra, rostoucí životní náklady, prudce rostoucí ceny zemědělských produktů, pomalé tempo hospodářského oživení, nezaměstnanost, rychle stárnoucí společnost a nedostatek zdravotníků a pečovatelů jsou jedněmi z mnoha hnacích sil letošních voleb do Národního shromáždění. Parlamentní volby se konaly na pozadí celostátní stávky lékařů na protest proti reformním plánům prezidenta Yoona, jejichž cílem je od roku 2025 zvýšit roční počet přijímaných studentů na lékařské fakulty o 2000 míst. Zatímco někteří voliči, kteří se obávají o schopnost Jižní Koreje zajistit dostatečnou péči pro rychle stárnoucí populaci, tento krok podpořili, tisíce lékařů-stážistů a profesorů rozhodnutí kritizovaly a tvrdily, že nejenže neřeší stávající problémy se špatnými pracovními podmínkami a nízkými platy, ale že také zhorší kvalitu lékařské péče v zemi.

Olej do ohně přilila i manželka prezidenta Yoona, která se údajně podílela na manipulaci s cenami akcií, zfalšovala své profesní údaje v žádosti o zaměstnání a porušila jihokorejské zákony tím, že přijala dary, konkrétně luxusní kabelku Dior, v hodnotě více než 750 dolarů. Prezident Yoon se také stal terčem posměchu na internetu po návštěvě obchodu s potravinami, kdy se nešťastně komentoval cenu jihokorejské jarní cibulky, což vyvolalo kritiku v celé zemi. Prezident Yoon tak rozhněval některé voliče, kteří ho kritizují za to, že nemá kontakt s každodenní realitou běžných Korejců. V důsledku toho se nemálo voličů rozhodlo volit menší strany, jejichž programy se více zaměřují na potřeby obyčejných lidí.

 

Proč je to důležité?

Od své inaugurace čelí prezident Yoon silné opozici v Národním shromáždění, zejména co se týče otázek jeho domácí politiky. Tento vzorec bude pravděpodobně dále pokračovat vzhledem k vítězství opoziční strany v parlamentních volbách. Zatímco předchozí vláda dokázala prosadit 61 procent návrhů zákonů předložených v Národním shromáždění, prezident Yoon byl doposud schopen prosadit pouze přibližně 29 procent všech svých návrhů zákonů týkajících se domácí politiky. Také vzhledem k poměrně významnému zastoupení RKP, která je považována za jednu z progresivnějších stran, by se Yoonova opozice mohla v budoucnu pokusit využít série jeho osobních skandálů k dalšímu oslabení jeho pozice a popularity.

V zahraniční politice Jižní Koreje se však mnoho změn neočekává. Od začátku svého funkčního období se Yoon snaží prosazovat zahraničněpolitické iniciativy i za cenu vnitropolitického odporu. Je proto pravděpodobné, že bude pokračovat ve změně zahraniční politiky předchozí vlády a zaměří se na posílení vazeb Jižní Koreje s USA a Japonskem, zaujme tvrdší postoj k Severní Koreji a posílí podporu Jižní Koreje Ukrajině a její úsilí o obranu demokratických hodnot ve světě. Ačkoli Yoonův zahraničněpolitický kurz pravděpodobně zůstane nezměněn, očekává se, že opozice a opozicí ovládané Národní shromáždění zvýší své úsilí při kritice Yoonovy zahraniční politiky za to, že je nepraktická a potenciálně provokativní.