Search
Close this search box.

Posilování evropské ekonomické bezpečnosti nikoliv budování evropské pevnosti

Nová studie o ekonomické bezpečnosti z dílny EVC

Ředitel Bezpečnostního centra Evropské hodnoty (EVC) Jakub Janda a vedoucí programu Red watch Zuzana Košková představili novou studii Centra pro evropská studia Wilfrieda Martense (WMCES) z dílny EVC o ekonomické bezpečnosti EU. Během zahajovací akce pořádané WMCES v Bruselu účastníci diskutovali o možných i existujících nástrojích ekonomické bezpečnosti Evropské unie a o tom, jak je zlepšit. Studie vychází z případových studií ekonomické bezpečnosti v USA, Japonsku a na Tchaj-wanu.

Klíčové poznatky:

  • EU a její členské státy musí průběžně zdokonalovat své strategie, aby reagovaly na scénáře, jako je potenciální invaze Číny na Tchaj-wan. V současné době se tomuto tématu spíše vyhýbají.
  • Nutně potřebujeme zvýšit povědomí o ekonomické zranitelnosti za měnících se geopolitické situace. Zásadní je posílení informační spolupráce mezi soukromým sektorem a regulátory na státní i EU úrovni, zejména pokud jde o odchozí investice.
  • Členské státy EU mají odlišné ekonomické a politické zájmy a vnímání hrozeb, což bude hlavní výzva příští Evropské komise. Jak vybudovat konsenzus?
  • Diverzifikace zůstává důležitým protiopatřením, ale z krátkodobého hlediska nezmění hru. Možnosti diverzifikace ve třetích zemích je omezená a nese s sebou další obrovské náklady. Je potřeba otevřená a transparentní diskuse mezi politiky, podnikatelskou sférou a zákazníky.
  • Země jako Japonsko, Tchaj-wan a také USA poskytují mnoho dobrých příkladů pro vytváření komplexního systému ekonomické bezpečnosti. Pouhé kopírování však nebude fungovat, protože vzorce ekonomické spolupráce jsou v Evropě odlišné.
  • Ekonomická bezpečnost je důležitou součástí souboru nástrojů EU. Nikdy však nemůže nahradit posilování jiných forem vlivu, včetně tvrdé síly.

 

Studie „Fortifying Economic Security: A New European Response to China“ (v angličtině) bude brzy dostupná na stránkách WMCES nebo na našem webu.