Search
Close this search box.

Posilování ekonomické bezpečnosti: reakce EU na čínské riziko

Tato studie se zabývá postojem Evropské unie k ekonomické bezpečnosti ve vztahu k jejímu hlavnímu obchodnímu partnerovi, Čínské lidové republice (ČLR). Analýza, která je strukturována do čtyř kapitol, nejprve zkoumá výzvy a rizika spojená s ČLR a nabízí přehled přístupů k jejich odstranění a zájmů různých zúčastněných stran. Druhá kapitola přináší přehled současných a budoucích nástrojů ekonomické bezpečnosti EU jako celku a vybraných členských zemí. Třetí kapitola shrnuje zkušenosti s deriskingem v třech podobně smýšlejících demokraciích, v Japonsku, ve Spojených státech a na Tchaj-wanu. V závěru práce přináší konkrétní politická doporučení pro instituce EU, jejichž cílem je posílit ekonomickou odolnost EU.

Publikace je výsledkem spolupráce s Wilfried Martens Center for European Studies (WMCES) a byla původně publikována na webových stránkách WMCES.