Search
Close this search box.

EVROPSKÝ KLUB: Hodnotové základy evropské civilizace

Evropský klub jsou pravidelná debatní setkání probíhající od března roku 2005, jejichž hlavním cílem je otevřít témata, která považujeme vzhledem k vývoji naší společnosti a evropského kontinentu za důležitá.

panelisté: Rudolf Kučera, Karel Hvízdala, Daniel Kroupa