Evropská unie perspektivou žen

Think-tank Evropské hodnoty pořádá další debatu s kandidáty do Evropského parlamentu. Tato debata se od těch ostatních odlišuje zejména tím, že tu budou diskutovat pouze ženské kandidátky. Ti, kteří by rádi debatu navštívili, by se měli ve svých diářích poznačit čtvrtek 6.březen 2014. Diskuze bude trvat od 16:30 do 18:00. Celá akce proběhne v pražské Malostranské besedě na Malostranském náměstí. Vstup je volný.

Pozvání na debatu přijaly: Dita Charanzová (ANO), Ivana Majíčková (TOP 09), Marie Jílková (KDU-ČSL) a Esma Opravilová (KSČM). Zastoupeny tak budou názory čtyřech názorově odlišných stran, což by mělo být zárukou skutečně živé debaty. Pro diváky by mohl být přitažlivý rovněž fakt, že oni sami mohou pokládat pozvaným ženám vlastní dotazy.

Stejně jako předchozí debaty i tato má své téma, ke kterému se budou kandidátky vyjadřovat. Čtvrteční téma zní: „Sociální politika EU očima žen“. Diskuze se bude nejprve věnovat tomu, jaké aspekty sociální politiky by měly být řešeny na evropské úrovni. Následně se bude hovořit o evropském paktu pro rovnost žen a můžu v letech 2011-2020, který požaduje k dosažení genderové rovnosti mimo jiné „zlepšení nabídky dostupných a vysoce kvalitních služeb péče o děti a podporu flexibilních pracovních podmínek“. Našich hostů se zeptáme na to, jaká opatření k dosažení tohoto cíle jsou na evropské úrovni možná. Následně nás bude zajímat názor kandidátek na často diskutovanou evropskou směrnici. Podle návrhu této směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčích rad společností kotovaných na burzách, který v listopadu loňského roku přijala Komise a podpořil ho i Evropský parlament, by měly být do roku 2020 ženy zastoupeny v řídících orgánech těchto firem minimálně 40 %.

Všichni, kteří mají zájem o sociální politiku EU nebo se chtějí seznámit s názory pozvaných hostů na tuto problematiku, jsou na debatu srdečně zváni. Nicméně je nutné, aby se všichni zájemci předem, z kapacitních důvodů, zaregistrovali na webové adrese https://www.evropskehodnoty.cz/akce/debata-kandidatu-do-evropskeho-parlamentu-2/.

Andrea Mádlová působí v mediálním týmu think-tanku Evropské hodnoty.