Search
Close this search box.

Evropská unie by měla na Blízkém východě převzít iniciativu

  • Turecký vpád do severní Sýrie a následné diplomatické zásahy USA a Ruska, které přispěly k přerušení bojů, znovu připomněl pasivitu a neakceschopnost Evropské unie v regionu. Přitom právě země EU, na rozdíl od USA a Ruska, ponesou největší následky eskalace konfliktů na Blízkém východě v podobě migračních vln a radikalizace muslimské populace. Stabilita na Blízkém východě, prevence velkých migračních toků a potírání militantních islamistů by měly patřit mezi absolutní priority zahraniční a bezpečnostní politiky EU.
  • Vzhledem k tomu, že USA se rozhodly k redukci a přeskupení své vojenské přítomnosti v regionu, kde narůstá riziko konfliktů mezi jednotlivými aktéry a zejména znovuobnovení bojeschopnosti a vojenských akcí Islámského státu v Sýrii a Iráku, Evropská unie se nemůže vyhýbat vlastnímu vojenskému angažmá. EU má k dispozici v rámci své bezpečnostní a obranné politiky nástroje pro takovéto situace, mnohdy jí ale chybí politická vůle je využít.
  • Pokud státy EU nechtějí za doprovodu nedostatečně účinných diplomatických a sankčních opatření pouze pasivně přihlížet eskalaci na Blízkém východě, měly by v úzké koordinaci s USA a mezinárodní koalicí proti IS vyslat konkrétně do Iráku vojenskou misi s odpovídajícím mandátem. Česká republika by takovou misi měla podpořit a aktivně se do ní zapojit. O bezpečnost v ulicích Evropy se dnes bojuje právě v Levantě.