Search
Close this search box.

EU Aktuálně 29. 3. 2016

Pracovní skupina Instituce pokrývá zejména témata spojená s institucionálním prostředím a politickým systémem EU.

Vybraná témata minulého týdne:

  • Mimořádné zasedání v Radě EU
  • Slabá stránka informování o lobbyingu
  • Zahrnování národních parlamentů do unijního rozhodování
  • Reformování soudního systému Unie
  • Změny ve vedení Evropské služby pro vnější činnost

Přejeme příjemné čtení.

Pro komentáře médiím jsou k dispozici naši analytici.

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY EU | V návaznosti na bruselské útoky se 24. března sešla Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, které se zúčastnili také představitelé Unie. Během zasedání vyjádřili svou podporu a solidaritu Belgii, jejímu lidu stejně jako městu Brusel. Znovu potvrdili, že EU setrvává odhodlána k boji proti terorismu. Ministři na zasedání také načrtli příští kroky, které je v této věci třeba podniknout.

Podle ředitele Europolu Roba Wainwrighta je největší potíží při vyšetřování terorismu šifrování umožněné internetem a chytrými telefony. Unie dle jeho názoru potřebuje právě tomuto problému čelit prostřednictvím legislativy. Říká také, že členské země EU musí do Europolu vyslat více národních expertů, aby bylo možné naplnit všechny informační potřeby, které je nyní třeba pokrýt.

Unijní ministři spravedlnosti na tyto požadavky odpověděli svým souhlasem se založením týmu složeného z národních protiteroristických expertů.

PŘEHLED ČINNOSTI EP PRO TENTO TÝDEN je k dispozici zde.

BREXIT | Tentokrát se v souvislosti s Brexitem evropské think-tanky zaměřily především na jeho ekonomickou stránku a potenciální ekonomický dopad.

  • Fundación Real Instituto Elcano se soustředí na to, do jaké míry je britská ekonomika provázaná a závislá na té celounijní.
  • Institute of International and European Affairs na toto téma navazuje a ve svém článku dodává, že odchod Británie z EU by představoval katastrofu nejen pro britskou ekonomiku, ale i pro ostatní celosvětové ekonomiky.
  • Komplexnější pohled na tuto tematiku pak přináší LSE European Politics and Policy Blog, který se v tomto komentáři soustřeďuje na skutečnost, kolik by britských odchod z EU stál tamější ekonomický sektor.
  • Britské referendum o vystoupení z EU bylo pro Brusel dostatečnou motivací pro to, aby byl odložen unijní summit, který byl plánovaný na stejný den. Píše o tom server EurActiv.

LOBBING | Transparenční skupiny se zaměřily na to, co je podle nich slabou stránkou pravidel zveřejňování informací o lobbování v EU: stálá zastoupení členských zemí Unie v Bruselu. Podle nedávné studie minimálně 6 z 28 stálých zastoupení nevede žádné záznamy o tom, s jakými lobbisty proběhla setkání a 7 dalších odmítlo tyto informace poskytnout. Pouze 4 zastoupení odhalila své lobbistické interakce: Polsko, Rumunsko, Irsko a Nizozemsko. Díky tomu bylo možné poodhalit to, jaké vztahy mezi lobbisty a národními diplomaty v unijní bublině existují. Podle této zprávy bylo 80 % ze všech setkání této povahy s firemními lobbisty a 20 % se zástupci neziskového sektoru. Více o tom zde píše server Politico.

NÁRODNÍ PARLAMENTY | Problematika zahrnutí národních parlamentů členských států EU do celkového procesu rozhodování se v posledních letech stává hojně diskutovaným tématem na unijní agendě. Notre Europe – Jacques Delors Institute přináší dalekosáhlou studii, která se právě tomuto tématu věnuje zejména v souvislosti s ekonomickým vládnutím v Unii. Začlenění národních parlamentů dlouhodobě představuje možnost posílení legitimity a odpovědnosti EU, avšak členské státy mají v této sféře stále velké problémy s dodržováním společných pravidel a standardů.

REFORMA SOUDNÍHO SYSTÉMU EU | Otázkou nastavení soudního systému Evropské unie se zabývá EGMONT – The Royal Institute for International Relations. Původní návrh z roku 2011 požadující navýšení počtu soudců Tribunálu se v průběhu posledních čtyř let vyvinul v možnost úplné reformy soudního systému EU. Jaké jsou potenciální problémy, dopady a okolnosti této možné reformy se dozvíte v jejich podrobné analýze.

REFORMA ESVČ | Vzhledem ke strukturálním a personálním nerovnováhám, které vznikly v důsledku toho, jak byla Evropská služba pro vnější činnost založena, pověřila Rada Federicu Mogherini zlepšit vedení ESVČ, které bylo dosud přebujelé. Ta zavedla významné personální změny , které službu posunují správným směrem. Nezbytné reformní kroky tedy jsou zaváděny, avšak institucionální tajnůstkářství stále zůstává výzvou, kterou bude muset Vysoká představitelka ještě překonat.

PRIMÁRKY 2019 | Čelní unijní think-tanky a evropské stranické federace se sešly, aby prezentovaly své představy o financování evropských primárních voleb, které by měly předcházet příštím volbám do Evropského parlamentu. Ty se odehrají v roce 2019. Více se dozvíte v tomto videu.

Stáhněte si kompletní pracovní monitoring unijních institucí, vybraných studií a evropského tisku! Jsou v něm obsaženy i informace, které jsme do newsletteru nezařadili. Naleznete ho zde.

Pravidelně vydáváme kvalitní specializované produkty, které si můžete zdarma objednat do mailové schránky