Search
Close this search box.

Doporučení týdne: Státy EU by se měly zaměřit na vytvoření návratových center ve třetích zemích

  • Evropské státy v poslední době projevují zvýšenou snahu předcházet nelegální migraci. Nejnovějším příkladem tohoto trendu je zpřísnění imigračních pravidel ve Francii, iniciované stranou prezidenta Emmanuela Macrona.

  • Návrh schválený francouzským Národním shromážděním mimo jiné prodlužuje možnou dobu detence, zkracuje lhůty pro vyřizování azylových žádostí a nelegální vstup na území trestá pokutou či vězením.
  • Rozšiřování represivních opatření vůči nelegálním migrantům je krok správným směrem. Lze předpokládat, že k němu bude docházet stále častěji, neboť se těší stále větší podpoře evropských politických lídrů.
  • Identifikace nelegálních migrantů a jejich následná detence ovšem k vyřešení celkového problému nestačí – tyto kroky musí být doplněny účinnou návratovou politikou, v rámci které dojde ke zpětnému přijímání nelegálních migrantů třetími zeměmi.
  • Nelegální migrace vyžaduje řešení jak v cílových zemích migrace, tak i v zemích tranzitních či zdrojových. Ve třetích zemích by měla být zřízena návratová centra, která umožní snadnější a efektivnější návraty migrantů, kteří na území EU vstoupili nelegálně a nejsou oprávněni k mezinárodní ochraně.
  • Readmisní politika dosud nebyla uspokojivě realizována. Vznik návratových center by napravil nedostatečně institucionalizovanou spolupráci s třetími zeměmi a vedl by k vyšší úspěšnosti návratové politiky.