Search
Close this search box.

Doporučení týdne: Státy EU by měly zavřít mešity propagující islámský extremismus

  • Rakouský kancléř Sebastian Kurz oznámil plán uzavřít sedm mešit a vyhostit ze země až 60 imámů s cílem omezit zahraniční vliv na rakouskou muslimskou populaci.

  • Plánovaná opatření vyplývají ze zákona o islámu z roku 2015, který nově definoval vztah mezi státem a islámskými spolky. Byly omezeny možnosti zahraničního financování a mešity v Rakousku musí mít „pozitivní přístup ke státu a společnosti“.
  • Islámští extremisté financováním ze zahraničí ovlivňují muslimské populace i v jiných zemích západní Evropy. Například Spojené království se potýká s financováním islámských fundamentalistů ze zemí Perského zálivu.
  • Ostatní členské státy EU by měly prozkoumat možnosti vyhoštění cizích islámských extremistů do jejich země původu z důvodu ohrožení veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti.
  • Státy EU by rovněž měly přijmout legislativní a jiná opatření umožňující uzavření mešit a náboženských spolků, které propagují islámský extremismus, šíří nenávist nebo nabádají k zakládání paralelních společností. Například v Belgii počet takových mešit podle národního koordinačního orgánu pro zhodnocení rizik stoupá.