Search
Close this search box.

Doporučení týdne: Státy EU by měly maximalizovat nucené návraty neúspěšných žadatelů o azyl

  • Bavorský premiér Horst Seehofer uvedl, že ve své nastávající funkci německého ministra vnitra bude usilovat o rychlejší návraty neúspěšných žadatelů o azyl.

  • Počty návratů neúspěšných žadatelů z Německa se v roce 2017 snížily oproti roku 2016, navzdory snahám německé vlády motivovat neúspěšné žadatele k dobrovolnému návratu do jejich domoviny.
  • V EU jako celku se míra návratů dlouhodobě pohybuje pod hranicí 50 %. Je zřejmé, že politika dobrovolných návratů nevede k efektivním výsledkům.
  • Dlouhodobě udržitelná společná migrační a azylová politika vyžaduje okamžitou revizi návratové směrnice tak, aby bylo možné vynutit návrat ihned po rozhodnutí o navrácení, a to i v případě cizinců, kterým chybí cestovní doklady.
  • Členské státy EU by zároveň měly maximálně využívat své stávající možnosti pro zajištění nucených návratů neúspěšných žadatelů o azyl.