Doporučení týdne: Česko by mělo podpořit vznik neformální koalice států pro rozkrývání vlivu autoritářských mocností

  • Česká republika dlouhodobě podporuje přibližování zemí západního Balkánu k EU a NATO. Přestože EU masivně financuje reformní snahy v tomto regionu, geopolitický souboj zde prohrává nejen s vlivem Ruska a Turecka, ale i států Perského zálivu. Pokud se západní státy neprobudí a nezačnou tomuto vlivu důsledně čelit, geopolitický střet o tento velmi křehký region mohou v brzkých letech prohrát.

  • Unijní a alianční státy by si měly uvědomit, že pouze technická a finanční pomoc při přístupových jednáních nestačí. Česká republika, která má k tomuto regionu historicky a kulturně blízko, by měla začít iniciovat neformální rozhovory se spojenci, které autoritářské externí vlivy na Balkáně vnímají jasně negativně. Cílem by měla být podpora snah rozkrývat a důrazně čelit těmto nepřátelským aktivitám v západobalkánských zemích, což lze dělat jak díky cílené zpravodajské práci, tak i pomocí podpory zacílených nevládních a investigativních aktivit.