Kreativita vs dezinformace

K příležitosti zahájení projektu Kreativita versus dezinformace se v Praze setkali studenti z Česka a Slovenska, aby společně začali pracovat na kreativních výstupech, které budou v nadcházejících měsících využity v boji proti dezinformacím v online prostoru. Účastníci měli možnost setkat se zástupci občanské společnosti, novináři, ale také s osobami s rozhodovací mocí. Společně pak probírali současnou českou a slovenskou desinformační scénu, možnosti přiblížení této komplexní tématiky široké veřejnosti a vyzkoušeli si práci s konkrétními online nástroji, které nám v boji s dezinformacemi pomáhají. Studenty dále čeká seminář v Bratislavě, na kterém se zaměří na kreativní a tvůrčí aspekty projektu.