Search
Close this search box.

Český premiér a česká vláda by měli jasně říct, co dělají pro ochranu českých zájmů a i českých občanů, kteří jsou nyní předmětem ruských výhrůžek

Ruská federace proti České republice zahájila nejagresivnější diplomatickou a zpravodajskou eskalaci za posledních třicet let.

Českým politikům vyhrožuje ruský ministr obrany. Na českou ambasádu v Moskvě a generální konzulát v Petrohradu byly provedeny fyzické útoky. Ruská federace začala „trestně stíhat“ české politiky na základě absurdního šikanózního „zákona“, přičemž českým představitelům tak například hrozí ruská šikana pomocí zneužití Interpolu. Dle informací časopisu Respekt dorazil během Velikonoc do Prahy ruský zpravodajec představující hrozbu pro české lokální politiky, přičemž tato osoba byla z pražského letiště odvezena ruským diplomatickým autem na ruskou ambasádu. Ve stejný čas byla dvěma českým lokálním politikům poskytnuta policejní ochrana. Souběžně Ruská federace vede nejen agresivní dezinformační kampaň proti České republice, ale také bezostyšně zasahuje do českých vnitřních záležitostí a do rozhodování legitimně a demokraticky zvolených politiků a institucí.

Dosavadní reakce českého státu je velmi slabá a naprosto neadekvátní k závažnosti situace a jako taková jen povzbuzuje Ruskou federaci dále stupňovat své nepřátelské aktivity směrem k ČR. Zatímco Ruská federace provádí agresivní veřejnou eskalaci a přímo vyhrožuje českým institucím, česká vláda se zatím dle veřejně dostupných informací omezila na jediné textové prohlášení MZV a varování ruskému velvyslanci.

Česká vláda a parlament by měly učinit následující kroky:

  1. Česká vláda by měla uložit ministerstvu zahraničí, aby okamžitě vyhostilo nepřiznané ruské zpravodajce působící pod diplomatickým krytím, kteří se jakkoliv podílejí na této agresivní kampani.
  2. Jelikož vláda v této agendě dlouhodobě nic nekoná, zahraniční výbory obou parlamentních komor by měly po vládě požadovat předložení plánu na výrazné zmenšení předimenzovaného ruského diplomatického personálu na území České republiky.
  3. Vláda by měla urychleně k ochraně českých diplomatických budov v Ruské federaci vyslat příslušníky Policie ČR, tak jako to standardně praktikuje v západních zemích.
  4. Český velvyslanec v Rusku by měl být okamžitě povolán do Prahy na konzultace.
  5. Měly by se započít meziministerské konzultace a koordinace postupu s Polskem, Velkou Británií a baltskými spojenci, jelikož s těmito stejně smýšlejícími státy je možné realisticky koordinovat postup proti ruským vyděračským snahám a ruské snaze manipulovat interpretaci historii.
  6. Na ruské představitele vedoucí „vyšetřování a trestní stíhání“ českých lokálních politiků by měly být uvaleny personální sankce, a to tak, že jim bude zakázán vstup na území Schengenského prostoru. Jde o symbolický krok, kterým česká strana dá jasně najevo, že toto smyšlené nátlakové „stíhání“ českých politiků považuje za naprosto nepřijatelné.
  7. Čeští poslanci, kteří jsou členy mezinárodních parlamentních shromáždění, především Rady Evropy a OBSE, by na těchto fórech měli iniciovat prohlášení odsuzující tyto ruské „právní“ postupy, které se do budoucna mohou týkat jakékoliv evropské země.
  8. Vláda by měla ministrovi zahraničí uložit, aby na Radě ministrů pro zahraniční záležitosti (FAC) navrhl tento bod na agendu a prosadil společné stanovisko ministrů zahraničí EU, které by toto nepřijatelné ruské jednání odsoudilo.
  9. Nefunkční Česko-ruské diskuzní fórum by mělo být zmraženo, neboť zatím nepřineslo žádné pozitivní výsledky a slouží pouze jako platforma pro ruskou státní propagandu.