Search
Close this search box.

Česká vláda se musí zasadit o vypracování tzv. „chytré“ střednědobé strategie pro Bělorusko

DOPORUČENÍ TÝDNE
DOPORUČENÍ TÝDNE

Současný vývoj událostí v Bělorusku není jen o tom, zda a jakým způsobem běloruský prezident „vyhrál“ volby 9. srpna a jak zareagoval na masové protesty běloruských občanů.

V širších souvislostech jde střednědobě o skutečnou nezávislost této země. Evropská unie, NATO a tím spíše celý středoevropský region, kam patří i ČR, musí mít zájem, aby se Bělorusko nedostalo zcela pod kontrolu Ruské federace. Případná ztráta nezávislosti Běloruska, a i jen formální zachování jeho suverenity by mělo za následek další ruskou expanzi směrem do Evropy.

Na druhou stranu není možné spolupracovat s režimem, který brutálně a krvavě potlačuje pokojné protesty svých občanů, kteří se jen domáhají svých ústavních práv a svobod. Proto považujeme za nutné, jako znak podpory a solidarity s běloruskými občany, uvalit nové personální sankce na ty, kdo stál za těmito útoky a násilím na vlastních občanech.

EU jako taková nemá pro Bělorusko žádnou konkrétní strategii a politiku.

Proto je nutné, aby ČR, společně s dalšími středoevropskými státy (Litva, Polsko), prosazovaly na unijní úrovni vypracování tzv. „chytré“ strategie pro Bělorusko, která by zohlednila výše uvedené aspekty a výzvy.

V případě, že se podobné snahy na evropské úrovni nepodaří realizovat, bude nutné podobnou strategii vypracovat alespoň na regionální, středo- a východoevropské úrovni, a to včetně zapojení dalších nečlenských zemí EU, jako je například Ukrajina