Search
Close this search box.

Česká vláda by se měla spojit se státy požadujícími celkovou změnu vztahů s Tureckem

  • Turecký prezident Erdogan invazí do severní Sýrie potvrdil svou pozici nedůvěryhodného a nebezpečného diktátora, který využívá vojenské síly ve snaze o dosažení svých politických cílů a revize mezinárodně-právního uspořádání v regionu. Takové jednání Turecka je v rozporu se zájmy Západu a České republiky, která by tudíž měla změnit svůj celkový přístup k této zemi.
  • Na tureckou invazi nelze nahlížet jako na jednorázový problém, který je možné vyřešit dílčími kroky, jako jsou diplomatické nóty, ostrá odsouzení tureckého jednání a částečné sankce. Erdoganovo Turecko se i v mnoha dalších ohledech chová jako revizionistická mocnost stavějící na rozdílných hodnotách a sledující odlišné zájmy, než které sdílí Západ. Jednání Ankary už dávno není slučitelné s jeho přístupovými rozhovoru o členství v EU a z dlouhodobého hlediska ani s členstvím v NATO.
  • Česká vláda by proto měla zahájit konzultace o celkové změně vztahů s Tureckem v rámci EU, s partnery v NATO i bilaterálně, a to zejména s USA. Konkrétně by měl předseda vlády ČR na zasedání Evropské rady nejen požadovat, aby Evropská rada uložila Evropské komisi vypracování návrhů dílčích ekonomicko-politických opatření, ale i okamžité ukončení přístupových rozhovorů a vypracování nového strategického rámce pro vztahy mezi EU a Tureckem.