Search
Close this search box.

Česká vláda by měla začít analyzovat možnosti obchodní dohody EU s Tchaj-wanem

DOPORUČENÍ TÝDNE
DOPORUČENÍ TÝDNE

Vzhledem ke vzrůstající složitosti obchodních vztahů s Čínskou lidovou republikou je třeba, aby Česká republika podrobně analyzovala rizika těchto vztahů a případné možnosti jejich postupného přesouvání do třetích zemí. Jednou z nedostatečně analyzovaných možností je demokratický Tchaj-wan, s nímž má Česká republika pozitivní ekonomické vztahy již navázány. Data týkající se přímých zahraničních investic z Číny a Tchaj-wanu hovoří ve prospěch ostrovního státu a stejně tak i počty vytvářených pracovních míst: Tchaj-wan dle CzechInvestu v ČR do roku 2019 vytvořil na 23 tisíc pracovních míst, zatímco počet pracovních míst vzniklých na základě čínských investic se liší řádově. Tato čísla je třeba aktualizovat, interpretovat s ohledem na měnící se globální bezpečnostní situaci a vyhodnotit, zda a v jakých odvětvích je Tchaj-wan perspektivním ekonomickým partnerem pro Českou republiku.

Protože investiční dohoda mezi ČLR a EU již byla vyjednána a její ratifikace nyní záleží na politickém rozhodnutí Evropského parlamentu, Česká vláda by měla iniciovat předběžné vyhodnocení možností vyjednávání o investiční dohodě mezi EU a Tchaj-wanem.

Jednou z priorit českého předsednictví v Radě EU v roce 2022 by pak následně mohla být snaha o přípravu vyjednávání této investiční dohody.