Search
Close this search box.

Česká vláda by měla být aktivní ve formátu bukurešťské devítky

  • Minulý týden (27.–28. 2. 2019) se v Košicích uskutečnilo v pořadí třetí vrcholné setkání tzv. bukurešťské devítky (B9) na úrovni hlav států. Program se skládal ze dvou částí. Tématem prvního zasedání za přítomnosti generálního tajemníka NATO byla „bezpečnostní situace v Evropě i mimo ni“. Druhé zasedání se věnovalo tématu „dezinformačních strategií s důrazem na ruské aktivity v regionu“.

  • Po předchozích dvou summitech bukurešťské devítky se tentokrát jednalo o událost, na které byla ČR zastoupena na nejvyšší možné úrovni. Tedy v tomto případě prezidentem republiky. Vztah České republiky k bukurešťské devítce je třeba nastavit jednoznačně pozitivně. Žádné příští zasedání by se již nemělo odehrát bez našeho adekvátního zastoupení.
  • Nejlepším způsobem řešení obrany a bezpečnosti země, jako je Česká republika, je zajištění toho, že k útoku na ni vůbec nedojde. V této souvislosti má prvořadý význam alianční politika odstrašení. Vzájemně provázané komponenty obranných a odstrašujících schopností NATO tvoří jeden architektonický celek. Tato architektura je přitom stará již několik let. Bude ji třeba upravit tak, aby reflektovala změněné bezpečnostní prostředí. Je v zájmu nás, zemí tzv. východního křídla NATO, abychom k tomuto inovativnímu procesu aktivně přispívali. Bukurešťská devítka je vhodnou platformou pro koncepční debaty tohoto druhu.
  • Země sdružené do bukurešťské devítky mají velmi podobné hodnocení hrozeb. Všechny přikládají prioritní význam silné transatlantické vazbě. Na straně USA jsou přitom v platnosti nové strategické dokumenty. Především Národní bezpečnostní strategie z prosince 2017 představuje, či spíše potvrzuje významný posun v americkém strategickém myšlení i výkonu politiky. Ve všech relevantních amerických doktrinálních dokumentech je Evropa označována za prioritního partnera USA. Česká vláda by spolu s dalšími „like-minded“ státy měla mezi evropskými spojenci aktivně prosazovat přístup, který bude v nových trendech amerického strategického uvažování aktivně hledat pro Evropu příležitosti.