Search
Close this search box.

Kočičí bojovnice na lovu v Evropě

Obrázek Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí, R.O.C. (Tchaj -wan)

Co se děje?

Zvolená viceprezidentka Tchaj-wanu Siao Mej-čchin (蕭美琴) absolvovala čtyřdenní návštěvu Evropy, během níž se setkala se zákonodárci, vládními úředníky, představiteli občanské společnosti a akademiky v Praze, Bruselu, Varšavě a Vilniusu. Návštěva je tak prvním případem, kdy byl nastupující tchajwanský viceprezident pozván do Evropy ještě před svou inaugurací, což je signálem pro významný rozvoj neformálních, avšak zásadních vztahů mezi Tchaj-wanem a evropskými státy. Zastávky ve středovýchodní Evropě zprostředkovaly místní think-tanky, zatímco v Bruselu navštívila Siao Evropský parlament, a to na pozvání nadstranické skupiny poslanců europarlamentu. Čína nově zvolenou viceprezidentku (na kterou Peking mimochodem uvalil sankce v roce 2023) i její evropské protějšky za návštěvu silně zkritizovala a označila to za „zavrženíhodný krok“.

 

Jaké jsou širší souvislosti?

V prezidentských volbách na Tchaj-wanu, které proběhly letos v lednu, si jednoznačné vítězství přisvojili kandidáti Demokratické Pokrokové Strany (DPP) William Laj (賴清德), současný viceprezident a jeho spolukandidátka Siao Mej-čchin. Konkurenci navíc porazili s více než 40 procent hlasů.

V souvislosti s inaugurací, která proběhne 20. května, vyrazila Siao na cesty do Spojených států a Evropy, aby položila základy pro spolupráci mezi administrativou nového prezidenta a politiky z podobně smýšlejících partnerských zemí Tchaj-wanu.

Poukažme také na širší veřejný prostor, který se Siao dostal v Evropě, zejména ve srovnání s návštěvou ve Washingtonu, DC. Ve třech hlavních městech střední a východní Evropy přednesla projevy o vzájemném propojení demokracie a bezpečnosti na setkáních, které pořádaly český think-tank Sinopsis, polská nadace Casimira Pulaskiho a litevský Institut mezinárodních vztahů a politologie na univerzitě ve Vilniusu. Vzhledem k tomu, že parlamentní diplomacie je pro Tchaj-wan klíčovým nástrojem k obcházení jeho mezinárodní izolace, setkala se Siao také s předsedou českého Senátu Milošem Vystrčilem a litevskou předsedkyní Seimasu Viktorijí Čmilytė-Nielsen. V Bruselu ji jménem předsedkyně Evropského parlamentu Roberty Metsoly přijal první místopředseda Othmar Karas.

Setkala se také s některými vládními činiteli, včetně českého ministra financí Zbyňka Stanjury. Tři země, které Siao navštívila ve střední a východní Evropě, tvoří jakousi „první linii“ tzv. Dumpling Alliance, která se během posledních tří až pěti let vyznačuje značně zvýšenou aktivitou v oblasti politických i ekonomických vztahů těchto zemí s Tchaj-wanem.

Čína (ČLR) reagovala na návštěvu tvrdou kritikou. Její ambasáda v Praze vyzvala českou vládu, aby „okamžitě končila jejich špatné chování, které podkopává důvěryhodnost České republiky a poškozuje čínsko-české vztahy“. Zatímco Mise ČLR při EU, Čínská ambasáda ve Varšavě a Kancelář čínského chargé d’Affaires v Litvě nevydaly žádná prohlášení týkající se návštěvy Siao ve zmíněných zemích, čínská státní média zveřejnila zprávy týkající se právě cesty nově zvolené tchajwanské viceprezidentky po Evropě.

Portál Straight News (直新聞), podřízený oddělení propagandy výboru Čínské komunistické strany města Šen-čen, zveřejnil článek, který se snaží zdiskreditovat Miloše Vystrčila označením za jednoho z „neustále korumpovaných politiků, kteří tleskají představitelům DPP“. Portál omílal předchozí dezinformační narativy o jeho domnělé korupci a tvrdil, že před svou návštěvou Tchaj-wanu v roce 2020 obdržel od tchajwanského Ministerstva zahraničních věcí 4 miliony amerických dolarů. Toto tvrzení bylo vyvráceno jakožto čínské úsilí očernit Vystrčila již před téměř čtyřmi lety. Subjekt se sídlem ve Švýcarsku s vazbami na Čínu, především propagandistická složka United Front Work Department, se také snažila ovlivnit česká média, aby tímto narativem předsedu senátu nadále diskreditovala.

 

Proč je to důležité?

Diverzifikace mezinárodních vztahů prosazovaná za vlády dosluhující prezidentky Cchaj Jing-wen (蔡英文) je stěžejním principem zahraniční politiky Tchaj-peje. Její administrativa věnovala značné prostředky na realizaci tzv. „Nové politiky na jih“, svého klíčového zahraničněpolitického nástroje, a v poslední době i k rozvíjení vazeb mezi Tchaj-wanem a Evropou. Tchajwanští zahraničněpolitičtí experti se shodují na tom, že Lajovo volební vítězství se projeví právě v kontinuitě zahraničněpolitického směřování země a návštěva Siao Mej-čchin tuto trajektorii v zásadě potvrzuje. Návštěva také vysílá Evropě a zejména zemím střední a východní Evropy důležitý signál, že nová administrativa bude dané země v tomto regionu i nadále považovat za klíčové partnery v normativním i v pragmatickém smyslu.

Předchozí návštěva prezidentky Cchaj v Evropě rovněž ukazuje na význam tzv. diplomacie „druhé koleje“ (track II diplomacy) v případě komunikace s Tchaj-wanem. Vzhledem ke složitému (či spíše „absurdnímu“) postavení Tchaj-wanu na mezinárodní scéně často nemohou jeho představitelé navazovat přímé kontakty se svými zahraničními protějšky. Parlamentní diplomacie úzce zaměřená na jednotlivé představitele umožňuje „obskurnější strategii“ polooficiálních angažmá, která zemi umožňují vyhnout se okamžitému odporu a negativním reakcím Komunistické strany Číny. Kromě toho mohou hrát think-tanky zásadní roli při zprostředkování vnějších vztahů a zahraničněpolitických kontaktů Tchaj-wanu s okolním světem. Dialogy typu Track 1.5 umožňují vládním úředníkům účastnit se osobních setkání s tchajwanskými představiteli, což daným aktérům velmi usnadňuje vzájemný kontakt skrze neoficiální diplomatické kanály.