Search
Close this search box.

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty otevírá dva nové vzdělávací programy

Praha, 20.9.2021

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty v říjnu 2021 otevírá dva roční vzdělávací programy pro mládež, studenty vysokých škol i čerstvé absolventy zaměřené na bezpečnost, bezpečnostní politiku a mediální gramotnost, dezinformace a propagandu.

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty v říjnu 2021 otevírá dva roční vzdělávací programy pro mládež, studenty vysokých škol i čerstvé absolventy zaměřené na bezpečnost, bezpečnostní politiku a mediální gramotnost, dezinformace a propagandu.

Bezpečnostní akademie

Program Bezpečnostní akademie je určený studentům magisterských a doktorských programů a také čerstvým absolventům se zájmem o bezpečnost a bezpečnostní politiku. Obsahově navazuje na první ročník Bezpečnostní akademie, který se uskutečnil v akademickém roce 2020/2021. První ročník Bezpečnostní akademie (2020/2021) úspěšně absolvovalo 13 účastníků, kteří i díky programu našli z velké části uplatnění v rámci bezpečnostních institucí.

Pro účastníky Bezpečnostní akademie jsou připraveny workshopy, studijní cesty a také personalizovaný mentoringový program na základě jejich preferovaného zaměření. Hlavními tématy ročníku 2021/2022 je například fungování národních a mezinárodních institucí, energetická bezpečnost, politika Východního partnerství nebo kybernetická bezpečnost. Studenti se setkají s českými i zahraničními přednášejícími mezi které patří například Martin Povejšil, náměstek ministra zahraničí; Jan Havránek, náměstek ministra obrany, nebo Miroslav Feix, velitel Velitelství kybernetických sil a informačních operací Armády České republiky.

Co na svou účast v Bezpečnostní akademii v roce 2020/2021 říkají sami účastníci?

„Program opravdu předčil veškerá moje očekávání, a to hned v několika směrech. Pomohl mi trochu otevřít oči, ujasnit si sama v sobě spoustu věcí a v neposlední řadě poznat spoustu skvělých lidí, se kterými se, doufám, budu potkávat dál – ať již pracovně, nebo soukromě.“

Záštitu programu udělili: PhDr. Martin Povejšil, náměstek pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky; brig. gen. Miroslav Feix, M.S., velitel Velitelství kybernetických sil a informačních operací a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Dialog o odolnosti vůči dezinformacím: Zkušenosti ze střední a východní Evropy

Program Dialog o odolnosti vůči dezinformacím je zcela nový projekt určený mladým lidem ve věku 18-25 let, kteří se budou společně s vrstevníky ze Slovenska, Polska, Německa, Ukrajiny a Gruzie účastnit studijních cest do Bratislavy, Brna, Berlína a Varšavy. Náplní programu je sdílení národních zkušeností s odolností vůči dezinformacím, setkání s experty z institucí a organizací zaměřující se na bezpečnostní politiku a tvorba e-learningu. Hlavními tématy je rozvoj digitálních kompetencí a mediální gramotnosti, posilování odolnosti mladých lidí vůči hybridním hrozbám a zvýšení povědomí o společných evropských hodnotách. Projekt je financován z programu Erasmus+.

Do obou programů se mohou účastníci hlásit do 7. října, další podrobnosti a přihlášku najdete na webu: https://www.europeanvalues.cz/cs/our-programs/security-academy/