Audit vztahů České republiky k Rusku a Číně: 50 opatření pro ochranu české suverenity

Během roku 2020 tým Bezpečnostního centra Evropské hodnoty realizoval za podpory Nadace Konrada Adenauera projekt, jehož cílem bylo vyhodnotit dosavadní českou zkušenost s vlivovými aktivitami těchto dvou nepřátelských aktérů od roku 2014, okolo kterého došlo k zásadní změně v agresivitě obou těchto režimů proti evropským demokraciím a proti České republice. Proto jsme na základě řady konzultací s českými vládními a nevládními specialisty vypracovali zjednodušené shrnutí – chronologii nejzávažnějších kauz českého potýkání se s ruským a čínským vlivem.