Search
Close this search box.

Volný trh za jakoukoli cenu? Renesance ekonomické bezpečnosti a její uplatnění v Japonsku

Přestože koncept ekonomického rozměru národní bezpečnosti není novinkou, na Západě byl povětšinou dlouho opomíjen, a to zejména v době unipolárního mezinárodního uspořádání s nesporným vůdčím postavením Spojených států a domnělým konečným vítězstvím neoliberalismu po konci studené války. Po roce 2000 se v důsledku nového geopolitického napětí dostala ekonomická bezpečnost opět do popředí. Vzhledem k tomu, že autoritářské a diktátorské režimy se ve velké míře začaly uchylovat k metodám hybridní a ekonomické války, vznikla na druhé straně naléhavá potřeba ochranné politické reakce.

Cílem tohoto pojednání je reflektovat vývoj konceptu ekonomické bezpečnosti a posoudit nedávné iniciativy, které v Japonsku přijala nová Kišidova vláda a které mohou být inspirací pro vývoj příslušných politik nejen v Evropě.