Search
Close this search box.

Parlament by měl po vládě požadovat vyjasnění jak zohlední bezpečnostní kritéria při rozhodování o rozšiřování jaderné elektrárny Dukovany

  • Prezident Miloš Zeman před několika dny navštívil maďarskou jadernou elektrárnu Paks II, jejíž nové bloky bude stavět ruská státní firma Rosatom a financovat ruská vláda dle značně netransparentní a v mnoha ohledech nevýhodné mezivládní dohody mezi Maďarskem a Ruskou federací. Tento model prezident Zeman dlouhodobě prosazuje také pro dostavení nových bloků jaderné elektrárny Dukovany.

  • Před tímto rizikovým scénářem varuje bezpečnostní komunita, jelikož by se tak výrazně navýšila závislost na Rusku, které by tak dostalo do ruky řadu vydíracích pák. Vláda v červnu 2018 vytvořila pracovní skupinu bezpečnostních institucí, které mají vyhodnotit rizika pro národní bezpečnost ČR. Ta připravila zprávu vyhodnocující bezpečnostní kritéria zakázky, která z tendru prakticky vylučují jak ruské, tak čínské státní firmy. Kvůli zpoždění ostatních bodů z usnesení však nyní hrozí, že bude celý proces anulován, a s ním také jak existence bezpečnostní skupiny, tak i platnost její zprávy.
  • Pokud by k takovému rozhodnutí došlo, Rusko i Čína by se opět dostaly do hry o dostavbu Dukovan, a to za podpory Kanceláře prezidenta republiky. Jak ale vyplývá právě ze situace v Maďarsku, České republice by mohla hrozit možnost mezivládní dohody s autoritativním režimem, jenž považuje státy NATO (včetně České republiky) za nepřátelské. Ta by vedle bezpečnostních rizik mohla český strategický sektor energetiky vystavit ekonomicky nevýhodným podmínkám s nedostatečnými právními garancemi.
  • Bezpečnostní výbory obou komor Parlamentu by si měly předvolat představitele vlády a požadovat po nich jasné vysvětlení, jak exekutiva hodlá pracovat se závěry bezpečnostních institucí.