Search
Close this search box.

WORKSHOP: Politický marketing pro volby do Evropského parlamentu 2008

olitický marketing pro volby do Evropského parlamentu, tak se jmenoval expertní workshop, který uspořádala asociace Evropské hodnoty o.s. za podpory Konrad Adenauer Stiftung, Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Francouzské ambasády v Praze. Workshop proběhl 11. – 14. září 2008 v Konviktu Svatých andělů v Telči a zúčastnilo se ho 23 mladých politiků, akademiků a politicky aktivních členů občanské společnosti. Účastníci se prostřednictvím přednášek a interaktivních metod seznámili s nástroji a strategiemi politického marketingu. Za pomoci připravených simulací si vyzkoušeli role politiků a naučili se efektivně obhajovat vlastní stanoviska.

Workshop byl primárně zaměřen na problematiku voleb do Evropského parlamentu. Účastníci během přednášek a diskusí získali podrobné informace o struktuře, roli a fungování této jediné přímo volené instituce EU. Zároveň se detailně seznámili s metodami politického marketingu a procesem přípravy volební strategie. Podařilo se tak naplnit hlavní cíl workshopu, kterých bylo odborně vyškolit skupinu aktivních osob, která bude schopna získané informace a zkušenosti využívat a rozšiřovat v rámci kampaně pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009. K naplnění cílů expertního workshopu přispěli lektoři a přednášející z řad zkušených politiků, akademiků a odborníků z praxe, stejně jako pečlivý výběr účastníků.workshop

LEKTOŘI A HOSTÉ

Miroslav Mareš: specialista na systémy politickych stran, Masarykova univerzita
Alexander Braun: vrchní ředitel regionální pobočky poradenské firmy Penn, Schoen and Berland
Anna Matušková: expert na americké metody politického marketingu, Masarykova Univerzita
Otto Eibl: expert na komunikační strategie politických stran v předvolebním boji, Masarykova Univerzita
Ján Odzgán: expert na mediální téning
Christian Schnee: bývalý ředitel Oddělení politické komunikace Konrad Adenauer Stiftung a současný profesor Marketing and Public Relations University of Worcester

PARTNEŘI EXPERTNÍHO WORKSHOPU

Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky, Konrad-Adenauer-Stiftung a Ambasádou Francouzské republiky v Praze