Search
Close this search box.

WORKSHOP: Politická komunikace a EU

Politická komunikace a EU s podtitulem „Nesnesitelná lehkost komunikace aneb jak na evropská témata“ byl v pořadí druhý expertní workshop, který uspořádala asociace Evropské hodnoty o.s. za podpory Konrad Adenauer Stiftung, Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Evropským parlamentem.

Dále by workshop nemohl proběhnout bez podpory Evropského hnutí a hotelu Zlatá Hvězda, Třeboň. Workshop proběhl ve dnech 27. – 30. srpna 2009 v Třeboni a zúčastnilo se ho 25 mladých politiků, zástupců z neziskových a vládních organizací, akademiků a politicky aktivních členů občanské společnosti. Účastníci se prostřednictvím přednášek, diskuzí a praktických tréninků osvojili komunikační dovednosti, které jim pomohou k zlepšení této dovednosti. Velká pozornost také byla věnována metodám speed networkingu, různým současným komunikačním metodám a trendům. Za pomoci připravených simulací si vyzkoušeli role politiků a naučili se efektivně obhajovat vlastní stanoviska v debatě na společná evropská témata.

Workshop byl primárně zaměřen na problematiku efektivnosti komunikace k danému problému a jak s ním naložit. Podařilo se tak naplnit hlavní cíl workshopu, kterým bylo odborně vyškolit skupinu aktivních osob, která bude schopna získané informace a zkušenosti využívat a rozšiřovat v rámci své působnosti. K naplnění cílů expertního workshopu přispěli lektoři a přednášející z řad zkušených politiků, akademiků a odborníků z praxe, stejně jako pečlivý výběr účastníků.

Anna Matušková – expert na politický marketing, Masarykova univerzita
Otto Eibl – expert na politickou komunikaci, Masarykova univerzita
Jan Odzgán – mediální coach
Jan Kremláček – experience designer, creative coach
Hana Kůrová – poradkyně pro PR a marketing
Jan Punčochář – zástupce šéfa zpravodajství a publicistiky, TV Prima
Lukáš Macek – ředitel evropského studij ního programu Sciences Po Paris
Daniel Kaiser – novinář, Lidové noviny
Petra Kuchyňková – analytička Centra pro studium demokracie a kultury
Václav Lebeda – programový ředitel Evropských hodnot