Search
Close this search box.

Vyžeňme islamismus z Evropy

Jsme svědky dalších útoků v Evropě. Čtrnáct měsíců po Charlie Hebdo, čtyři měsíce po Paříži. Otázka stojí pořád stejně – co musíme udělat, abychom jim předešli?

Belgické úřady jsou oprávněně dlouhodobě kritizovány na slabý a nedůsledný postup vůči šíření islamismu. V posledních desetiletích umožnily vznik ghett, která jsou místem radikalizace mezi místními muslimy. Z nich vycházejí podporovatelé ISIS. Podle belgického ministerstva spravedlnosti dodnes ze země odešlo 441 zradikalizovaných muslimů bojovat za ISIS, což je v přepočtu na počet obyvatel největší podíl v EU. 117 z nich se do Belgie již vrátilo a představují urgentní hrozbu. Ostatní západoevropské státy na tom nejsou řádově lépe.

Technickou odpovědí je navyšování rozpočtů a kapacit bezpečnostních a zpravodajských složek. Jenže to nestačí. Válčit pouze s terorismem znamená nasazovat čím dál více hasičů proti obrovskému požáru, který se stále zvětšuje. To dělat musíme, jenže evropské společnosti musí také razantně vykročit proti příčině – tou je islamismus. Tato nenávistná politická ideologie tvoří podhoubí, na základě něhož tisíce evropských muslimů berou do ruky zbraně a odjíždějí bojovat za Islámský stát, nebo v jeho jménu páchají terorismus v Evropě.

Musíme zavést diferencovaný přístup k přistěhovalcům různého původu s ohledem na jejich specifické potřeby při integraci. Ukrajinci se integrují jinak než Iráčané. Integrace není jen technický proces, cílem musí být občansko-hodnotové souznění člověka s daným prostředím. V rámci Státního integračního programu ČR je nutné řadově navýšit dnes nedostatečnou výuku základů demokracie a společenských reálií. V tomto duchu je třeba zavést přihlášení se k ústavním hodnotám ČR a principům liberálně-demokratické společnosti jako podmínku k udělení pobytových oprávnění. Po rakouském způsobu je nutné vyučovat a požadovat vysokou míru znalosti českého jazyka pro pobytová oprávnění – a to minimálně na úrovni maturity.

Pro prevenci radikalizace mezi současnými i budoucími českými muslimy se podívejme do Rakouska. To jako stát od svých muslimů závazně požaduje, aby byli jejich duchovní vzděláni na speciálním programu Vídeňské univerzity, kde se učí kázat v souladu s evropskými ústavními hodnotami. Islamismus totiž v Evropě nemá místo – kazatelé často radikalizovaní na blízkovýchodních univerzitách přinášejí do evropských mešit nenávistný salafismus a wahabismus. Proto by bylo vhodné, kdyby český stát do budoucna našel cestu, jak české imámy dostat do tohoto rakouského programu.

Je zásadně nutné zabránit negativním zahraničním ideologickým a finančním vlivům na místní muslimské komunity. Odstřihnout radikalizační extremistický vliv entit ze Saudské Arábie či Kataru. Rakouské zákony zakazují financování muslimských aktivit ze zahraničí, což do české legislativy kvůli odlišnému systému nastavení vztahu náboženských obcí se státem jednoduše převést nelze. Můžeme však požadovat po českých muslimských obcích, aby plně transparentně zveřejnily své financování a vzdaly se rizikových spojení na blízkovýchodní zdroje.

V trestně-právní rovině stačí pečlivě vyškolit naše policejní a justiční orgány, aby plně využívaly již existující paragrafy o propagací hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a o podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. I nenásilné projevy islamismu lze těmito právními nástroji účinně potírat.

Sečteno a podtrženo – nemusíme bořit a stavět nový rámec pro boj proti islamismu, stačí vykalibrovat a precizně zaměřit již existující bezpečnostní systém, aby se naše liberální demokracie ubránila.

Text byl publikován v Lidových novinách dne 23.03.2016.

Jakub Janda působí jako zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty.