Search
Close this search box.

V Ostravě budou kandidáti debatovat o energetice

Cyklus deseti debat s kandidáty do Evropského parlamentu, pořádaný think-tankem Evropské hodnoty, bude 27. února pokračovat v Ostravě. Půjde již o druhou debatu, která bude zaměřena na evropská témata. Diskuze kandidátů odstartuje v 17:00. Předpokládaná doba trvání jsou dvě hodiny. Jako místo konání byl vybrán Kampus Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava. Vstup na celou událost je opět volný.

Debatovat přijdou: Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), Kateřina Konečná (KSČM), Evžen Tošenovský (ODS). Stejně jako při první debatě, budou mít posluchači možnost, pokládat kandidátům své vlastní dotazy. Díky tomu bude celá debata více interaktivní.

Tématem diskuze bude “Evropská energetická politika: uhlí, jádro nebo zelená energie?”. Pohybovat se budeme v rámci třech okruhů. Prvním okruhem bude možnost oživení uhlíkového trhu a reformování evropských systémů povolenek. Dále se budeme kandidátů ptát, zda je nutné pro soulad ochrany klimatu a energetické politiky stanovit závazné cíle pro jednotlivé členské státy a jestli případně existují dostatečné nástroje k jejich dosažení. Třetí okruh se bude snažit zodpovědět otázku, jak lze překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU a začlenit obnovitelné energetické zdroje do flexibilního, harmonizovaného a soběstačného energetického systému.

Chcete-li vidět kandidáty v živé debatě na téma evropské energetické politiky, přijměte naše pozvání a přijďte se 27. února podívat na diskuzi, která Vám přiblíží názory a postoje jednotlivých kandidátů.