Search
Close this search box.

Tisková zpráva: Vláda by měla vyhostit většinu ruských zpravodajců z Česka

Praha, 8. června 2020

Během víkendu české území opustili dva operativci ruské zpravodajské služby FSB, které česká vláda vyhostila kvůli ruské agresivní eskalaci z posledních týdnů. Extrémně rozsáhlé ruské zpravodajské aktivity proti českým zájmům však trvají, stejně jak pokračuje ruská nátlaková kampaň proti českému státu motivovaná ruským dezinformačním přepisováním historie.

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty publikuje analýzu fungování ruských zpravodajských služeb pod diplomatickým krytím na českém území.

Ta mimo jiné konstatuje, že:

 • K červnu 2020 bylo na českém území akreditováno 136 ruských představitelů. Ruští zpravodajci tvoří až polovinu veškerého ruského diplomatického personálu.
 • Ruští zpravodajští důstojníci působící pod diplomatickým krytím často řídí operace zpravodajců bez diplomatického krytí a to například v jiných evropských zemích, protože působení mimo stát kde jsou akreditováni ztěžuje jejich identifikaci a sledování.  Česká republika tak je základnou i pro ruské operace v jiných zemích EU a NATO.  
 • Ruská federace má v ČR zhruba dvakrát více diplomatů, že má ČR v Rusku. Česko je v Rusku zastoupenou pouze zhruba 60 lidmi, z toho je 30 diplomatů. Moskva má obdobně velké zastoupení ve čtyřnásobně větším a geopoliticky významnějším Polsku.
 • Ruští zpravodajci tvářící se jako diplomaté:
  • navazují kontakty s českými občany, kteří jsou přesvědčeni, že mají co do činění s diplomaty a tak dochází k nevědomému kontaktu a vytěžování českých občanů s ruskými službami
  • se snaží o kontakty s českými poslanci, jejich asistenty či na pracovníky parlamentu nebo politických stran
  • slouží k přímému řízení některých českých dezinformátorů a extremistů ruskými operativci.
  • pracují na vytváření psychologických profilů českých občanů a budoucí rekrutaci. Takovou činnost v ČR vykonával například ruský zpravodajec Richard Rachardžo.
 • Často se říká, že je lepší ruské operativce mít na ambasádě a tak je moci lépe sledovat. Jenže to by platilo, kdyby jich byl přijatelný počet v řádu maximálně několika desítek. Dnešní přebujelou rezidenturu nelze dostatečně monitorovat čistě z kapacitních důvodů.
 • Česká republika čas od času vyhošťuje ruské diplomaty a nebo jim neprodlužuje pobytová víza: Mezi lety 2010 – 2020 bylo dle veřejných informací z ČR vyhoštěno nebo byl ukončen pobyt minimálně 18 ruským zpravodajcům.
 • Jak tuto hrozbu výrazně snížit?
  • Prvním krokem by bylo vyhoštění všech ruských diplomatů z českého území, kromě ruského velvyslance a jeho řidiče.
  • Druhým krokem by bylo, že v reakce by ruská exekutiva recipročně snížila české diplomatické zastoupení v Rusku na nulu. Škody, které by za to Česká republika zaplatila: Ve zkratce lze shrnout, že Rusko může přijít o hodně (o své obrovské špionážní sítě na českém území), zatímco Česko o velmi málo: politicky a diplomaticky o nic zásadního, ekonomicky ČR na Ruské federaci závislá není (jde jen o 2 % českého exportu).
  • Třetí krok: Po očekávatelně agresivní ruské reakci by čistě z praktických důvodů následovala jednání o znovuobsazení ambasád. Navyšovalo by se po jednom.

Inspirace: Velká Británie v roce 1971 vyhostila 105 sovětských zpravodajců, zdevastovala sovětské zpravodajské operace v Británii na dvě dekády.

Kontakt pro média:
David Stulík
Seniorní analytik programu Kremlin Watch
Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty
[email protected]