Tisková zpráva: Think-tank Evropské hodnoty obměnil své vedení. Cíle a priority zůstávají stejné.

Zakladatel think-tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský předal funkci výkonného ředitele svému dlouholetému zástupci Jakubu Jandovi, jenž je zároveň vedoucím programu Kremlin Watch, zaměřujícího se na obranu proti nepřátelskému vlivu Ruska. Hokovský se bude jako předseda správní rady a vedoucí Programu pro vnitřní bezpečnost soustředit na problematiku prevence masové migrace a islámského extremismu na evropské úrovni.

PRAHA, 16. 2. 2018: Ředitelem think-tanku Evropské hodnoty byl k 16. únoru 2018 jmenován dlouholetý zástupce ředitele Jakub Janda, který mimo jiné vede program Kremlin Watch, zaměřující se na čelení nepřátelskému vlivu Ruska. V rámci tohoto tématu si think-tank Evropské hodnoty získal významnou mezinárodní pozici. V současné době realizuje projekty například s vládními institucemi Velké Británie, Nizozemska nebo Švédska. Jakub Janda se také podílel na nastavení politiky českého státu v tématu obrany proti nepřátelskému působení cizí moci, když přispíval jako konzultant do Auditu národní bezpečnosti.

Radko Hokovský změny ve vedení vysvětluje: „Evropské hodnoty jsem založil v roce 2005 a posledních jedenáct let jsem nepřetržitě působil jako statutární zástupce a výkonný ředitel. S celým týmem se nám podařilo vybudovat jeden z nejvýraznějších think-tanků se skutečným vlivem na českou zahraniční, evropskou a bezpečnostní politiku. Evropské hodnoty jsou dnes personálně a finančně stabilní organizace s jasným strategickým plánem do následujících let. Každodenní řízení think-tanku tak mohu s důvěrou předat novému vedení, abych se mohl plně soustředit na rozvoj mezinárodní spolupráce Evropských hodnot, zejména v oblasti prevence masové migrace a islámského extremismu, a dále rozšířit svou konzultační a poradenskou činnost se zaměřením na vnitřní bezpečnost pro vlády EU a NATO.“

Obměněné vedení think-tanku Evropské hodnoty dále tvoří zástupkyně ředitele Klára Veverka, která se věnuje zejména provoznímu a personálnímu řízení, a zástupkyně ředitele Andrea Michalcová, zodpovědná především za projektové řízení. V programové oblasti se nově ujali role koordinátorů programu Kremlin Watch Veronika Víchová a Jan Stehlík Programu pro vnitřní bezpečnost.

Jakub Janda ke svému jmenování dodává: „V Evropských hodnotách působím osmým rokem, prošel jsem si všemi pozicemi od stážisty přes projektového koordinátora až nyní po ředitele. Naše plány a aktivity se nemění – budeme nadále bránit svobodu zejména skrze přípravu našeho státu na tři hlavní bezpečnostní hrozby v evropském kontextu – agresivní Rusko, masovou migraci a islámský extremismus. V těchto tématech se dlouhodobě profilujeme a dokážeme v nich prosazovat naše doporučení do konkrétních aktivit vlády, čímž naplňujeme naši misi bránit liberální demokracii a euroatlantické ukotvení Česka.

„Naší snahou bude, aby nadcházející sebevětší spory v domácí politice nezpůsobily odklon od euroatlantického směřování státu a důrazného postupu bezpečnostních institucí proti nepřátelskému vlivu zejména Ruska a Číny,“ říká nový ředitel Jakub Janda.