Search
Close this search box.

Tisková zpráva: Ruská podpora Zemanovy kampaně již probíhá, Lukoil zachránil Nejedlého pozici na Hradě

Think-tank Evropské hodnoty představuje nový Kremlin Watch Report, od analytiků Markéty Krejčí, Veroniky Víchové a Jakuba Jandy. Program Kremlin Watch se dlouhodobě věnuje mapování a čelení nepřátelskému vlivu Ruské federace v České republice, a to zejména odhalování takových aktivit, které jsou nepřátelské vůči zájmům České republiky dle platné Bezpečnostní strategie ČR – ať už jde o politickou nezávislost státu, členství v EU a NATO, energetické nezávislosti nebo stabilní sousedství (tedy o ruské agresi vůči Ukrajině). V následující zprávě přinášíme shrnutí hlavních identifikovaných zájmů Ruské federace v ČR, užívaných nástrojů a dosavadního chování české pro-kremelské dezinformační komunity v kontextu prezidentské volby.

Shrnutí aktuálního pro-kremelského vlivu v ČR

 • Na českém území probíhají podle výročních zpráv českých zpravodajských služeb dezinformační operace, snaha o infiltraci státních a politických institucí či útočné kybernetické operace ze strany Ruska a Číny.
 • Česká republika pomalu buduje své mechanismy proti cizímu vlivu. Nicméně zde existuje řada citlivých míst, například aktivity vnitrostátních aktérů šířících kremelský vliv.
 • Ruská federace má v českém Parlamentu důležité spojence, kteří jsou ochotni šířit její vliv v České republice a legitimizovat její kroky před domácím i zahraničním publikem. Jde zejména o poslance KSČM a SPD, přičemž SPD postupně přebírá roli tahounu pro-putinovských zájmů na stranické scéně v ČR.
 • Předseda politické strany SPD Tomio Okamura zastává a prosazuje pro-kremelské postoje. Parlamentní kampaň SPD navíc byla do velké míry postavena na dezinformacích a manipulacích. Kontinuita poslaneckých mandátů osob, jako jsou poslanci Zdeněk Ondráček (KSČM), Jaroslav Holík (SPD) a Stanislav Grospič (KSČM), kteří svými výjezdy do Ruska či na Ruskem okupovaná území Ukrajiny potvrzují, že budou plnit roli styčných bodů ruských vládních zájmů v ČR i v nově ustanovené Poslanecké sněmovně.
 • Miloš Zeman je nejvýznamnějším spojencem Kremlu mezi prezidenty unijních států. Jeho aktivity korespondují s ruskými cíli v ČR – tj. legitimizace ruských kroků doma i navenek, podpora ruských ekonomických aktivit, narušování jednoty EU i NATO a bagatelizace hrozby ruské agrese.
 • Česká dezinformační scéna je značně rozvinutá. U pro-kremelských serverů bylo možné již s dostatečným předstihem pozorovat zvýšený zájem o Zemanovy konkurenty Horáčka a Drahoše, kteří jsou předmětem jejich kritiky. A to i u webů, které se zaměřují spíše na zahraničně-politická témata (viz server Protiproud či Nová republika). Podobný vzorec můžeme zaznamenat též na serveru Parlamentní listy, který však věnuje pozornost i ostatním prezidentským kandidátům. Parlamentní listy jsou značně nevyvážené, dávají neúměrný prostor kritikům obou osob a často také manipulují s titulky tak, aby vyzněly negativněji než obsah článků. Naproti tomu Miloš Zeman je prezentován poměrně pozitivně a k rozhovorům jsou vybírání spíše jeho příznivci.

Aktuální hrozby a očekávané trendy

 • Činnost Výboru pro bezpečnost PSP může být paralyzována jmenováním konspirátora Radka Kotena z SPD do jeho čela. Poslanec Radek Koten je aktivním šiřitelem pro-kremelské propagandy na sociálních sítích, kde otevřeně vyjadřuje své proruské postoje a odpor k NATO a k EU.
 • Vybraní čeští poslanci, zejména z KSČM a SPD, budou nadále ignorovat oficiální českou pozici a stýkat se s lidmi s vazbami na Kreml, což je bezpečnostní hrozbou.
 • Aktivity české dezinformační scény budou nadále podkopávat důvěru v tradiční demokratické instituce a média, což by mohlo vést k tomu, že veřejnost začne důvěřovat konspiračním narativům a tíhnout k extrémistickým subjektům. Může docházet i k narůstání osobních vazeb mezi českou dezinformační komunitou a ruskými vládními nebo kryptovládními subjekty, přičemž nelze vyloučit ani ochotu Ruské federace financovat aktivity zaměřené proti EU a NATO.
 • Pro Rusko bude z praktických i symbolických důvodů zvláště důležité udržet si svůj vliv na Pražském hradě. Kreml nemá mezi prezidentskými kandidáty žádnou reálnou alternativu mimo Miloše Zemana, proto lze očekávat, že bude chtít interferovat do českých voleb. Lze očekávat například dezinformační kampaň za Zemanovo znovuzvolení a zvýšenou intenzitu mediálních útoků na osoby Jiřího Drahoše a Michala Horáčka ve snaze o jejich diskreditaci, případně i s možnými pokusy dostat se k jejich citlivým dokumentům. 
 • Ovlivňování voleb z ruské strany již probíhá – když moskevská centrála firmy Lukoil na podzim 2016 fakticky zachránila pozici poradce prezidenta Martina Nejedlého jako ruské spojky v jeho kanceláři tím, že za něj uhradila dluh ve výši 32,6 milionů korun, který by ho jinak podle slov samotného Miloše Zemana stál místo  Zemanův blízký spolupracovník Martin Nejedlý dlouhodobě lobbuje ve prospěch dostavby českých jaderných elektráren ruskou stranou, čímž by Ruská federace mohla získat další vliv v citlivé strategické oblasti.
 • Zemanovo znovuzvolení by mohlo dát prostor k vypsání referenda o EU, po němž dlouhodobě volá i česká dezinformační a pro-kremelská scéna, přičemž se Zeman opakovaně přihlásil k volání po vypsání takového  referenda.