Search
Close this search box.

PRESS RELEASE: Introduction of the Government Communications Strategy plan

Český stát se potřebuje připravit na krize vytvořením strategické komunikace. Experti společně přináší plán, jak na to.

Česko zřejmě čekají velké výzvy. Na podzim bude gradovat inflační a energetická krize, pokračovat válka na Ukrajině a pravděpodobně znovu udeří covid. Stát proto potřebuje být připravený komunikovat své strategické zájmy široké veřejnosti. Platforma 2. ekonomická transformace spolu s experty z Asociace pro mezinárodní otázky a Bezpečnostního centra Evropské hodnoty, za spolupráce STEM a Frank Bold proto přichází s plánem, jak systémově rozvinout strategickou komunikaci státu. 

Česko čelí několika krizím současně – hospodářské, bezpečnostní, klimatické, a již brzy se zřejmě částečně navrátí i krize zdravotní. Experti z různých oborů i zástupci státní správy se dlouhodobě shodují, že k jejich úspěšnému zvládnutí stát nutně potřebuje začít pracovat na strategické komunikaci.

“Pandemie koronaviru i válka na Ukrajině ukazují v plném světle, že stát nemůže efektivně čelit krizím, aniž by s občany mluvil o tom, co dělá, aby ochránil zdraví, bezpečnost, ekonomiku a roli České republiky v Evropě,” říká filantrop a podnikatel Martin Vohánka z platformy 2. ekonomická transformace.

Ministerstvo obrany mělo k dnešnímu dni představit návrh strategické komunikace, ale kvůli válce na Ukrajině to nestihlo. “Česko bohužel dlouhodobě informační válku spíše prohrává, protože stát nedokáže komunikovat své strategické zájmy. Od roku 2016 stát o strategické komunikaci hovoří, zatím se však téma objevuje spíše deklaratorně v různých strategických dokumentech, ale nikdo jej ještě neuvedl v život. Chybí pro to totiž systémové podmínky, které předchozí vlády odmítaly nastavit,” uvádí Veronika Víchová, analytička Bezpečnostního centra Evropské hodnoty.

Jde přitom o velmi důležitý úkol, a proto přichází státu na pomoc neziskový sektor. Odborníci z Druhé ekonomické transformace, Asociace pro mezinárodní otázky, Bezpečnostního centra Evropské hodnoty, Frank Bold a STEM dali dohromady 10 principů, které mají uvnitř státní správy vytvořit podmínky pro vznik strategie, jak komunikací hájit zásadní národní zájmy. 

  1. Každé ministerstvo potřebuje vlastní experty na strategickou komunikaci.
  2. Pracovníci strategické komunikace nesmí být přímo podřízení politikům ani tiskovým mluvčím.
  3. Strategická komunikace má být koordinována a odborně vedena z Úřadu vlády.
  4. Vedení strategické komunikace se musí zodpovídat vládě, odborníkům i veřejnosti.
  5. Strategické komunikaci mají radit a dávat zpětnou vazbu neziskové i profesní organizace.
  6. Strategická komunikace se musí týkat vymezených témat, na kterých je společenská shoda.
  7. Klíčová ministerstva (ministerstvo vnitra, obrany, zahraničních věcí) potřebují analytiky, kteří budou sledovat hrozby.
  8. Úřad vlády má dohlížet na to, že resorty prioritizují hrozby v komunikaci.
  9. Zástupci Centra strategické komunikace nebo pověřené osoby z resortů se musí účastnit krizových štábů.
  10. Orgány strategické komunikace musí být v krizích schopné rychle mobilizovat kapacity včetně dodavatelů.

 

Aby došlo ke splnění těchto principů, je třeba ještě během podzimu představit vizi státu pro strategickou komunikaci, založit vládní Centrum strategické komunikace a najmout alespoň jednoho komunikátora na každý resort. To přinese pozitivní dopady už na podzim a dá se na tom dále stavět – třeba rozšířením analytických kapacit nebo ukotvením systému v zákoně.