Search
Close this search box.

Tisková zpráva: Jak Rusko vykresluje Českou republiku a její lídry?

Společná tisková zpráva think-tanku Evropské hodnoty a společnosti Semantic Visions

Praha, 26. 8. 2016

Na veřejné debatě „Kremlin Watch Forum: Jak v Česku čelit dezinformačním operacím“, kterou v pátek 26. srpna uspořádal think-tank Evropské hodnoty pod záštitou místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka, byla představena rozsáhlá analýza toho, jak ruská online média vykreslují Českou republiku. Zakládá se na prozkoumání 68 milionů ruských článků z 24 tisíc zdrojů a 373 milionů anglických článků z 253 tisíc zdrojů od ledna 2014 do července 2016 a jejím autorem je tým české firmy Semantic Visions.

Cílem analýzy bylo zjistit, s kterými tématy ruská online média spojují Českou republiku a jak vykreslují její politické pozice. S ohledem na rozdílné postoje českého premiéra a prezidenta k Ruské federaci se tým zaměřil rovněž na rozdíly mezi mediálními profily českého prezidenta a premiéra v ruských online médiích, se kterými tématy jsou oba představitelé spojováni a jak ruská propaganda pracuje s postavou Miloše Zemana.

Z analýzy vyplývá, že:

  • V ruských online médiích jsou politické pozice České republiky vykreslovány postoji českého prezidenta. Zamlčuje se fakt, že jeho názory jsou často v rozporu s pozicemi české vlády, která je dle Ústavy ČR vrcholným orgánem výkonné moci.
  • Ruská online média záměrně zesilují hlas Miloše Zemana, který “jde na ruku” ruské propagandě. Příkladem může být 19x větší relativní váha českého prezidenta oproti německému prezidentovi (ve srovnání s hlavami vlád jejich zemí) majícího podobné ústavní pravomoci, ale názory jdoucí proti zájmům ruské propagandy.
  • Politické postoje prezidenta České republiky jsou zcela jednoznačně využívány ruskou propagandou směrem k vlastní veřejnosti, kterou se (úspěšně) snaží přesvědčit o závažnosti hrozeb pro bezpečnost Ruska přicházejících ze strany západního světa (NATO, USA, EU). Pro ilustraci, Miloš Zeman je v ruských médiích spojován s Vladimirem Putinem 11x častěji než Bohuslav Sobotka. Blízkost k ruskému prezidentovi přitom dává Miloši Zemanovi v ruských očích vyšší respekt.

„Výše uvedená zjištění nás vedou k názoru, že politické postoje prezidenta České republiky jsou ruskými médii využívány pro podporu agresivní a expanzivní zahraniční politiky Kremlu. Z důvodu zesílení vlastního narativu o existenciálním ohrožení Ruska a nutnosti spravedlivé obrany vlasti,“ říká František Vrabel, CEO společnosti Semantic Visions.

„Považujeme za nebezpečné, že jméno České republiky je zneužíváno cizí mocností k prosazování svých zájmů, které jsou v rozporu s národními zájmy České republiky,“ dodává Vrabel.

 

V procesu zpracování studie byly aplikovány nejpokročilejší metody sémantické kontextuální analýzy, tj. na objektivním principu pracující počítačové algoritmy pracující, které vylučují politické či jiné preference hodnotitelů. „Lze tedy tvrdit, že prezentované výsledky ve formě grafů objektivně odrážejí mediální obraz reality a slouží jako tvrdá data pro následnou lidskou interpretaci,“ doplňuje František Vrabel.

Analýzu ruskojazyčného obsahu doplňuje Jakub Janda z think-tanku Evropské hodnoty: Když monitorujeme dezinformační operace v česko-jazyčném prostoru, za posledních deset měsíců máme posbíráno již přes tisíc dezinformací vyprodukovaných českými konspiračními weby.

Nejčastěji vidíme dezinformační útoky proti USA, následuje obhajoba zahraničně-politických kroků Ruské federace, dezinformační manipulace o EU a čtvrtým nejčastějším je v pomyslném žebříčku obhajoba ruská interpretace činů Kremlu v Sýrii. Složení hlavních témat a argumentů koresponduje s hlavními geopolitickými zájmy Kremlu.

Velmi podobný obrázek vidíme v mediálním otisku Miloše Zemana v ruskojazyčném prostoru. Kremelská a prokremelská propaganda je tak v dlouhodobém pojetí preferovaných témat a argumentů velmi podobná.“

Kremlin Watch je strategický program think-tanku Evropské hodnoty, který má za cíl rozkrývat a čelit jednotlivým nástrojům hybridní války Ruské federace zaměřené proti liberálně-demokratickému systému. www.evropskehodnoty.cz/kremlinwatch/. Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná instituce bránící liberální demokracii. www.evropskehodnoty.cz

Semantic Visions, s.r.o. je světovým lídrem v oblasti automatického pochopení obrovského množství informací plynoucích z internetu v globálním měřítku. Její inovace jsou využívány nadnárodními společnostmi pro detekci rizik a zpracování strategických analýz. Semantic Visions rovněž pracuje na projektech v oblasti politiky, obrany a bezpečnosti.

www.semantic-visions.com

Kompletní studie je dostupná zde.