The government should unequivocally reject the communist demand to reduce the defense budget by 10 billion crowns

DOPORUČENÍ TÝDNE
DOPORUČENÍ TÝDNE

Komunistická strana Čech a Moravy, která dlouhodobě působí jako vlivový nástroj Ruské federace v ČR, požaduje po vládě úpravu státního rozpočtu. Komunisté požadují snížení obranného rozpočtu o deset miliard korun, což by zásadně ohrozilo plánované modernizační projekty Armády ČR a výrazně by to snížilo obranyschopnost státu v době, kdy se hrozby pocházející zejména z Ruské federace a Čínské lidové republiky zvětšují. Snížení rozpočtu by zároveň bylo velmi špatným.

Žádost o snížení rozpočtu je nepříjemným překvapením zvláště v současné době, kdy Armáda ČR intenzivně vypomáhá státu vypořádat se s druhou vlnou pandemie Covid-19, např. budováním záložních zdravotnických zařízení či posilováním personálních kapacit v českých nemocnicích. Armáda ČR navíc z vlastního rozpočtu vyčlenila na zvládání epidemie 3,5 miliardy korun, které by jinak byly využity na modernizaci. O to nepochopitelněji pak pokus komunistů o snížení obranného rozpočtu působí.

Vláda by měla tento požadavek komunistů jednoznačně odmítnout. Snižování českého obranného rozpočtu v době, kdy ani nesměřujeme k hodnotě 2 % HDP, k čemuž jsme se sami zavázali, by bylo zásadně nezodpovědné zejména vzhledem k dlouhodobosti obranných akvizičních programů.