Search
Close this search box.

The government should immediately launch an explanatory campaign on the COVID-19 vaccine

DOPORUČENÍ TÝDNE
DOPORUČENÍ TÝDNE

Hlavním krokem k ukončení krizových opatření reagujících na pandemii bude očkování, které by podle ministra zdravotnictví mělo začít v Česku ke konci ledna. Přestože je český informační prostor plný konspirací a dezinformací týkajících se očkování proti koronaviru, český stát na tuto hrozbu téměř nereaguje, a tak selhává v roli ochránce veřejného zdraví, jelikož nevyvíjí žádnou relevantní aktivitu, aby veřejnosti transparentně představil potřebnost očkování a bezpečnost procesu schvalování nových vakcín, aby až budou k dispozici, česká společnost znala zdravotnický kontext a nebyla pouze zaplavena dezinformacemi. Dle sociologického šetření agentury STEM, které citoval ministr zdravotnictví, se zhruba 40 % obyvatel odmítá nechat očkovat a 20 % není rozhodnuto.

Dosavadní komunikační aktivity ministerstva zdravotnictví proti dezinformacím jsou extrémně neefektivní. Ministerstvo zdravotnictví se pouze jednou za čas vyjádří ke konkrétní dezinformaci, a to ještě takových způsobem, že z jeho webu není sdělení rozpoznatelné. Například je uváděna dezinformace z webu Aeronet bez jakéhokoliv vysvětlení nebo vyvrácení. Dále je v sekci „Dezinformace o covid-19“ například položena otázka „Budu si moci vybrat, kterou vakcínou proti covid-19 mě lékař naočkuje?“, přičemž jako odpověď následuje obecný popis procesu schvalování vakcíny, nikoliv zodpovězení položené otázky. Komunikace ministerstva zdravotnictví proti dezinformacím je vedená velmi amatérsky a tudíž nedůvěryhodně. Dosavadní plány na zahájení marketingové kampaně až v lednu jsou naprosto nedostačující.

Vláda by si měla závažnost situace jasně uvědomit a svěřit gesci komunikace o očkování schopnému vládnímu koordinátorovi, který by měl dostat k dispozici všechny relevantní vládní komunikační specialisty a dostatečný rozpočet. Co nejdříve by měla být zahájena promyšlená, masivní a denně adaptovaná komunikační kampaň ve prospěch očkování, jinak hrozí odmítnutí tohoto zásadního kroku ze strany části obyvatelstva kvůli dezinformacím a ztrátě důvěry ve vládu.