Search
Close this search box.

The European Values Center for Security Policy has launched a new training program

Praha, 13. 1. 2021

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty v říjnu loňského roku spustilo prakticky orientovaný dvousemestrální vzdělávací program Bezpečnostní akademie. Do programu se zapojilo čtrnáct pečlivě vybraných studentů magisterských programů a také čerstvých absolventů vysokých škol z celé České republiky se zájmem o bezpečnost a bezpečnostní politiku.

Vzhledem k probíhající pandemii onemocnění COVID-19 a opatřením omezujícím možnosti setkávání probíhá program prozatím v online podobě. I tak se ale účastníci v pravidelných intervalech setkávají prostřednictvím zabezpečené komunikační platformy s předními bezpečnostními experty z České republiky i ze zahraničí. Ti je seznamují s aktuálními bezpečnostními tématy a trendy.

Mezi dosavadní lektory v rámci bezpečnostní akademie se zařadili např. Martin Povejšil, náměstek ministra zahraničí; Jan Jireš, vedoucí obranných poradců na Stálé delegaci ČR při NATO; Benedikt Vangeli, vedoucí Centra proti terorismu a hybridním hrozbám ministerstva vnitra, či Daniel Bagge, kybernetický atašé na české ambasádě ve Washingtonu. Stejně tak účastníci absolvovali virtuální návštěvu Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, kde jim ředitelé jednotlivých odborů komplexně představili činnost úřadu.

Součástí vzdělávacího programu je i mentoringový program, do kterého jsou zapojeni experti z různých institucí, kteří individuálně pomáhají účastníkům se zpracováním písemných výstupů a také s rozvojem jejich kompetencí.

Účastníci oceňují zejména propojení celého programu s praxí a také představení různých kariérních možností pro absolventy českých vysokých škol se zájmem o bezpečnost. Jak shrnuje jedna ze zapojených studentek: „Poznatky a znalosti z oblasti bezpečnosti lze využít k několika kariérním cestám a získala jsem dojem, že příležitostí je mnoho.“ Jiní zas vyzdvihují možnost seznámit se s fungováním bezpečnostních institucí: „Nejvíc oceňuji možnost poslechnout si od přednášejících to, jak se dostali na svoji současnou pracovní pozici a také to, jak konkrétně vypadá jejich práce.“

Aktuální ročník Bezpečnostní akademie bude probíhat do konce května, kdy účastníky čeká různorodý program sestávající z dalších přednášek a případných studijních cest.

Program probíhá díky podpoře filantropa Jana Bárty a Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.