Search
Close this search box.

Česko by mělo aktivně iniciovat na úrovni EU a NATO přípravu preventivních kroků a opatření proti možné agresi Ruska vůči Ukrajině

DOPORUČENÍ TÝDNE
DOPORUČENÍ TÝDNE

Ruská federace i nadále zvyšuje vojenskou přítomnost kolem ukrajinských hranic. Rusko zároveň odmítá vysvětlit mezinárodním partnerům důvody těchto vojenských přesunů, i když to je v rozporu s jeho mezinárodními závazky, především v rámci OBSE.

Západ proto musí nyní učinit řadu rozhodných přípravných kroků, které by ve svém důsledku maximálně odradily ruské vedení od pokračování eskalace napětí a od možného nasazení svých ozbrojených sil proti Ukrajině.

Česká vláda by proto měla spolu se stejně smýšlejícími státy začít připravovat preventivní opatření:

  1. Požadovat na nadcházejícím zasedání Evropské rady, aby Evropská rada vyzvala Komisi k vypracování návrhu konkrétních ekonomicko-politických opatření (včetně sankcí), která by byla spuštěna v případě ruské agrese
  2. Podpořit snahy dalších členských zemí NATO dát Ukrajině letos Akční plán pro členství (Membership Action Plan), který by posílil vazby mezi Aliancí a Ukrajinou a tím přispěl ke zvýšení obranyschopnosti Ukrajiny
  3. Plánovat zapojení Armády ČR do připravovaných společných vojenských cvičení NATO a Ukrajiny na ukrajinském území
  4. ČR by měla iniciovat svolání schůzky představitelů zemí Visegrádské skupiny, která by deklarovala záměr na vyslání tréninkových specialistů zemí V4 do vojenského výcvikového centra vybudovaného na Ukrajině