Search
Close this search box.

The Czech government should explore and actively expand the possibilities of effective action against slave labor

DOPORUČENÍ TÝDNE
DOPORUČENÍ TÝDNE

S nárůstem globálního povědomí o represích národnostních menšin v Čínské lidové republice přibývá i politických odpovědí na ně. Největší pozornosti se v současné době dostává situaci muslimské menšiny Ujgurů obývajících především autonomní oblast Sin-ťiang na západě Číny. Předmětem zájmu jsou nejen masové represe, ale také širší etické souvislosti podílu západních firem na využívání nucené práce vězněných nebo jinak šikanovaných Ujgurů.

Ministři zahraničí členských zemí Evropské unie poprvé po třiceti letech schválili zavedení sankcí vůči čtyřem hlavním proponentům masového porušování lidských práv ujgurské menšiny v ČLR. K jejich kroku se bezprostředně přidaly USA, Velké Británii a Kanada. Jedná se o první takto koordinovaný krok tímto směrem za prezidenta Joe Bidena.

K těmto politickým krokům je třeba připojit účinné legislativní nástroje, které by zabránily podílu západních států a západních firem na využívání nucené práce a zamezily porušování lidských práv v dodavatelských řetězcích. Česká vláda by proto měla:

  1. Plnit závazky plynoucí z úmluv Mezinárodní organizace práce OSN a prosazovat jejich respektování jak doma, tak na úrovni EU.
  2. Aktivně komunikovat existující zákonné možnosti omezení obchodu s entitami podílejícími se na porušování lidských práv.
  3. Důsledně využívat zákonnou možnost podmínit získání veřejné zakázky kontrolou dodržování lidských práv v celém dodavatelském řetězci.
  4. Svou komunikací aktivně vytvářet a podporovat veřejnou poptávku po společenské odpovědnosti firem a povzbuzovat jejich transparentní komunikaci v této oblasti.
  5. Zahájit diskusi o celoevropských obchodních politikách striktně a závazně vymezujících obchodování se zeměmi masově porušujícími lidská práva.