Search
Close this search box.

Studie: Jak mají politické strany čelit politickým extremistům?

kniha

Think-tank Evropské hodnoty a Liga lidských práv za podpory Think Tank Fund Open Society Foundations dokončili mezinárodní výzkumný projekt Defining Responses to Rise of Extremism in Europe, jehož výstupem je čtyřsetstránková editovaná monografie.

Ta se zabývá dvěma oblastmi: její první polovina se zaměřuje na rovinu politického diskurzu týkajícího se integrace menšin a imigrantů, druhá polovina se věnuje evaluaci samotných integračních politik.  Studie se zaměřují na Rakousko, Maďarsko, Dánsko, Českou republiku, samostatné kapitoly jsou věnovány analýze unijní úrovně.

 KDO ZA STUDIEMI STOJÍ

Na sérii studií v editované monografii se mimo jiné podíleli:

 STRUČNÁ IDENTIFIKACE PROBLÉMU

V evropském i českém kontextu je evidentní nárůst popularity politických stran, které užívají radikální až extrémní rétoriku vůči menšinám (zejména Romům) a imigrantům (zejména muslimům). Na tento nástup nejsou mainstreamové politické strany schopny reagovat, a proto se k těmto tématům prakticky nevyjadřují, čímž přenechávají agresivním subjektům na kraji politického spektra volné pole působnosti. Kvalifikované odhady odhadují, že po květnových volbách by v Evropském parlamentu mohla zasednout až plná čtvrtina extremistů.

 JAKÁ DOPORUČENÍ ZE SÉRIE STUDIÍ VYPLYNULA?

Souhrnu obecných doporučení pro středo-levicové a středo-pravicové strany, vycházejících i ze studie o České republice, si můžete přečíst ZDE.

 K ČEMU PUBLIKACE STUDIÍ DÁLE SLOUŽÍ?

Studie a doporučení z publikace budou využiti při navazujícím rozsáhlém projektu Defining Responses to Rise of Extremism in Europe. Za podpory Think Tank Fund Open Society Foundations bude think-tank Evropské hodnoty konzultovat se středo-pravicovými a středo-levicovými politickými stranami, pořádat pro ně workshopy a připravovat specifická doporučení pro dané mainstreamové strany v rámci jejich národního kontextu. Projekt probíhá od listopadu 2013 do května 2015 v zemích Visegrádské čtyřky a Rakousku. Více si o něm můžete přečíst v angličtině ZDE.