Search
Close this search box.

Sněmovna by měla připravit zřízení vyšetřovací komise pro vyhodnocení připravenosti a rozhodování vlády během pandemie

Během reakce české vlády na pandemii COVID-19 vyšlo najevo několik zásadních problémů. Jejich příčiny, důsledky a individuální odpovědnost za konkrétní činy bude možné a potřebné vyhodnotit, aby k podobným selháním při příštích krizích nedocházelo. Jde zejména o:

  • nepřipravenost českého státu v oblasti zdravotních ochranných pomůcek
  • vládní ignoranci opakovaných varování před nadcházející krizí
  • dlouhou prodlevu před aktivováním Ústředního krizového štábu
  • několikatýdenní ignorování nabídek a výrobních kapacit českých firem ze strany státu
  • závazky a dohody mezi představiteli českého a čínského státu během krize
  • roli čínského státu, předsedy Česko-čínské smíšené komory Jaroslava Tvrdíka a osob okolo něj v rozhodování českého státu během krize
  • rozhodovací procesy vedoucí k nákupům od konkrétních čínských firem

Poslanci by měli začít připravovat mandát nové vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, která by měla být zřízena, jakmile horká fáze krize skončí.

Až horká fáze krize skončí a budou vyšetřeny chyby a systémové nedostatky českého bezpečnostního systému, vláda by měla zvážit uspořádání strategických simulačních her zaměřených na bezpečnostně-politickou oblast. Takové hry prověří jak funkčnost rozhodovacích procesů v rámci administrativy (whole-of-government approach), tak kvalitu příslušné legislativy a na ní navázaných implementačních směrnic. Krizové podmínky je třeba simulovat v různých oblastech bezpečnostní agendy a prověřit, jak v nich funguje operativní spolupráce vláda-parlament a též krizový štáb jako meziresortní koordinační těleso, aby bylo možné případné následné změny implementovat do programu příští vlády, která nastoupí po příštích sněmovních volbách.