Search
Close this search box.

ROZHOVORY O EVROPĚ: Vladimír Franz

Think-tank Evropské hodnoty přináší již pátý videorozhovor ze série Rozhovory o Evropě s kandidáty na prezidenta ČR. Dnešní rozhovor je s Vladimírem Franzem, který formulovat svou představu o roli České republiky v Evropské unii.

Na začátku rozhovoru jsme pana Franze požádali, aby nám vysvětlil, co má na mysli pod pojmem eurorealista, jak se označuje. Odpovídal poněkud zeširoka: ,,Jsme Evropané a Čechy přispěly už v 15. století k myšlence sjednocené Evropy. EU by měla být spíše rodinou rovnoprávných členů, kteří si k sobě hledají cestu. Je potřeba hledat to co nás spojuje a ne to co nás rozděluje.” Moderátor žádal o další vysvětlení, z čehož vyplynulo, že V. Franz nehledí s důvěrou na eurofederalismus a přijetí eura nepovažuje za otázku dne.

I přes své konstatování ohledně nedůvěry k eurofederalismu, Vladimír Franz v další části rozhovoru uvedl: ,,Naše integrace do centra EU by měla být daleko více intenzivnější.

Byl bych pro, abychom se orientovali co nejvíc na Německo jako našeho největšího unijního partnera.”, což je poněkud v rozporu s jeho prohlášením v úvodu rozhovoru.

Jako případný prezident by pan Franz rád jezdil na zasedání Evropské rady namísto premiéra.

Na otázku, jaký má názor na myšlenku společného bankovního dohledu, reagoval pan profesor poněkud rozpačitě, jelikož začal reakcí na přijetí eura, poté co byl moderátorem upozorněn na záměnu témat, pan Franz odpověděl, že na bankovní dohled nemá názor a nemůže se tedy k němu vyjádřit.

Pan Vladimír Franz, profesor dramatických umění, uznal, že nemá znalosti z oboru ekonomie a v případě svého zvolení by se v této oblasti chtěl radit s ekonomem Pavlem Kohoutem. Sám by se prý, na rozdíl od současného prezidenta Václava Klause, orientoval spíše na společenskou roli prezidenta.

Vladimir Franz v průběhu rozhovoru uvedl, že předem k rozhovoru nedostal otázky, z nichž některé jej evidentně zaskočily. Rádi bychom však zdůraznili, že otázky dopředu nedostal žádný ze zpovídaných kandidátů. Štáb každého kandidáta na prezidentskou funkci obdržel pouze témata, kterých se rozhovor bude týkat. Think-tank Evropské hodnoty pevně věří, že prezident ČR by měl mít jasný názor na základní otázky směřování ČR v Evropské unii, takže by se měl obejít bez otázek předem.

Více detailů z natáčení, povedené i nepovedené fotky a další aktuality najdete na naší fanpage.

ROZHOVORY O EVROPĚ S KANDIDÁTY NA PREZIDENTA ČR je série videorozhovorů think-tanku Evropské hodnoty, která má přinést občanům více informací o názorech uchazečů o pozici hlavy státu na vybraná témata s celoevropským přesahem.

Tvůrcem videí je společnost SCREAMfilm, které tímto děkujeme.