Search
Close this search box.

ROZHOVOR: Jiří Čáslavka (Strana zelených) – Evropská vize pro Českou republiku

Měsíc před volbami pořádá think-tank Evropské hodnoty názorové rozhovory s předními stranami v České republice, a ptá se především na otázky týkajících se Evropské unie a na vztah těchto stran k ní. První rozhovor se uskutečnil minulý týden a hostem byl Jiří Čáslavka ze Strany zelených.

Strana zelených, ústy Jiřího Čáslavky, řadí evropská témata velmi vysoko ve svých programových prioritách, na druhé či třetí místo. Jak ale připomíná, důležitější pro Stranu zelených budou v tomto směru volby do Evropského parlamentu konané příští rok.

První otázky se týkaly případného angažmá Strany zelných ve vládě, a zda-li by prosazovala pozici ministra pro evropské záležitosti. Vytvoření pozice pro stranu není priorita. „Důležitější je, v případné vládní koalici, najít konsenzus na evropských záležitostech, protože to překračuje pravo – levé spektrum a mělo by to tady vytrvat na delší období.“ Strana se ale rozhodně nezříká vytvoření tohoto postu.

 Další rozšíření – ano, fiskální pakt – ano

Jiří Čáslavka uvedl, že Strana zelených je určitě pro další rozšíření, ať již o Turecko, Ukrajinu či směrem na Balkán. Zároveň ale zdůraznil, že musí být nutně splněny všechny podmínky pro vstup, tzv. „kodaňská kritéria“.

Jako velice aktuální se jeví případný podpis fiskálního paktu, neboli dohody o rozpočtovou zodpovědnost, kterou ČR společně s Velkou Británií odmítla podepsat. Strana zelených je určitě pro podpis této smlouvy a přistoupení k fiskálnímu paktu. Jako dobrý příklad pro Českou republiku uvádí Polsko, které ke smlouvě přistoupilo s určitými podmínkami: „Tento pakt bude plně závazný pro nečlenské země eurozóny až v případě, že přijmou euro.“ Takový postup by měla podle Strany zelených zaujmout i Česká republika, zaručil by nám být součástí některých neformálních jednání euroskupiny. Podotýká, že podepsání paktu by byla podmínka Strany zelených pro vstup do vlády.

Bankovní unie

Jak se Strana zelených staví k právě vznikající bankovní unii a jaké jsou její konkrétní návrhy na řešení krize? „Bankovní unie se rodí v porodních bolestech a je důležité rozetnout ten začarovaný kruh mezi předluženými státy a nadnárodními bankami.“, říká Jiří Čáslava a dodává: „V rezolučním mechanismu, který se teď připravuje, musí být zastoupena Evropská centrální banka, Evropská Komise a my bychom chtěli, aby Evropská Komise byla tím politickým orgánem, který by vycházel z evropských voleb. To znamená, že by Komise měla mít větší politickou legitimitu, byla by jakousi Evropskou vládou.“

Strana zelených se přiklání k vytvoření Evropské vlády, dnes Komise, která by vzešla z evropských voleb, a občané by se s ní mohli více identifikovat. Také by to pomohlo k vyřešení demokratického deficitu tím, že občané, kteří by nebyli spokojeni s politickou orientací případné Evropské vlády, by měli větší motivaci přijít k volbám. Několikrát zaznělo jméno německé kancléřky Angely Merkelové, která by svým postupem mohla být inspirací i pro ostatní politiky.

 Vize České republiky a přijetí eura

Na otázku ohledně vizí a další integrace České republiky zazněla odpověď, že ČR by měla být součástí hlavního proudu EU a měla by vytvořit jasnou vizi dalšího působení, stejně jako vizi v případě Společné zahraniční a bezpečnostní politiky či v otázce ozbrojených sil. Podle Strany zelených by měla být Česká republika konstruktivním členem Evropské unie.

Na závěr rozhovoru padla otázka i na případné přijmutí eura, což jak uvedl Jiří Čáslavka, Strana zelených podporuje, nýbrž nemá jasně vyhraněný názor na konání referenda. Opomenuta  nemohla být ani výzva známého europoslance Daniela Cohn-Bendita, který inicioval prohlášení „Mladí Evropané… Sjednoťte se!“, proti kterému kriticky vystoupil bývalý prezident Václav Klaus. Strana zelených se s prohlášením ztotožňuje, ale dodává: „Nicméně je mi bližší takový ten postupnější a opatrnější postup, viz Angela Merkelová v Německu, protože si myslím, že je dlouhodobě udržitelnější a lépe vysvětlující občanům.“ 

Autorka fotografií: Monika Palušáková