Search
Close this search box.

ROZHOVOR: Jaroslav Novák (Úsvit) – Evropská vize pro Českou republiku

V odpovědi na první otázku, kam v parlamentních volbách míří Úsvit přímé demokracie, zopakoval jihomoravský kandidát již obecně známou mantru, že jeho strana rozhodně míří do opozice. Uvedl dva zásadní důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí: jednak prý není možné připravit se personálně na vstup do vlády během pouhých dvou měsíců, ale také protože post ministra většinou zastává ne nejvhodnější kandidát, ale člověk, na němž se shodne jak strana, tak i celá vládní koalice. A tato nekompetentnost je dle slov Jaroslava Nováka tragédie. Jaroslav Novák dále uvedl, že by Úsvit rád prosadil zavedení obecného referenda bez výjimek.

Ještě před tím by však rádi buď skrze Parlament, nebo skrze obecné referendum dosáhli dalších prvků vládnutí, „které vedou k přímé demokracii a nebo k větší odpovědnosti odpovědných.“ Hlavní mise je však právě prosadit zákon o obecném referendu.

Následně už samotný tlak veřejnosti umožní postupný přechod k přímé demokracii.Co se týče programu, klade si Úsvit přímé demokracie několik základních cílů: prosadit zákon o referendu, zavést odvolatelnost politiků a hmotnou trestní odpovědnost, ale další program obecně, ani na oblast koordinace evropských otázek z české národní úrovně, Úsvit záměrně netvoří a neprezentuje. Na naše otázky tak Jaroslav Novák odpovídal za sebe, dle svého názoru a přesvědčení, jak se od něj ostatně očekává i v případě, že se probojuje do Poslanecké sněmovny.

Další rozšíření spíše ne, fiskální pakt pravděpodobně také neNa podpoře vstupu Turecka do Evropské unie se Úsvit podle slov Jaroslava Nováka zatím zcela neshodl. Turecko na jednu stranu představuje „giganticky skvělý trh“, ale prozatím by se Jaroslav Novák přiklonil spíše k odmítnutí Turecka, protože je to země kulturně velmi odlišná a životní úrovní o řád nižší, což by v tuto chvíli představovalo obrovskou zátěž pro celou EU. Problém ekonomických migrantů vidí i v případě Ukrajiny, přestože jsme jí kulturně blíže. Na fiskální pakt má Jaroslav Novák a Úsvit podobný názor jako ODS a tehdejší Nečasova vláda.

Podle Nováka je nepodstatné, a dokonce neekonomické, předem stanovit hranici maximálního zadlužení a nastavení rozpočtu, protože v ekonomice je potřeba být flexibilní. Ůsvit má představu o vlastní národní úpravě této oblasti, tzv. dluhové brzdě v Ústavě takovou, že by v případě nutnosti bylo možné dluhovou hranici překročit a v čase krize si půjčit. Ůsvit je údajně schopen navrhnout vlastní úpravu Ústavy a po dohodě s ekonomy a odborníky i stanovit hranici, od které už by byl stát povinen své dluhy splácet.

Problémem ČR je podle Nováka, že zde nepanuje taková zodpovědnost jako např. ve Švýcarsku, a tak je nevyhnutelně potřeba tuto hranici určit.Bankovní unie ano, ale Stejně jako na další evropské otázky, i zde se Jaroslav Novák odvolával na to, že je nejdříve potřeba si tuto problematiku dobře nastudovat a analyzovat. Tvrdé mantinely a pravidla obecně pro finanční sektor, který hospodaří s prostředky drobných střadatelů, jsou potřeba a pozice Ůsvitu tak říká určitě na 1000 % ano. Pokud bude bankovní unie schopna samofinancování, pak bude Úsvit určitě hlasovat pro. Bude-li však potřeba jištění i ze strany národních vlád, pak bude toto rozhodnutí spíše ne.

Novák argumentoval tím, že možnost operativně rozhodovat a nakládat s naší národní měnou nám rozhodně dává obrovskou výhodu oproti ostatním evropským zemím.Ůsvit by dle slov Jaroslava Nováka požadoval uspořádání referenda v případě předávání českých národních kompetencí (a tím okrajování české státní suverenity) na evropskou úroveň. Takže i v případě možného dohledu Evropské centrální banky nad výší úroků, což je dosud v kompetenci národní banky. Následně, kromě toho, že z Venezuely (!) učinil příklad demokracie, vysvětlil ze svého pohledu výhody pořádání referenda k různým otázkám. Referendum by podle něj vedlo k rozvinutí kvalifikované a odborné debaty, na jejímž základě by došlo k nejlepšímu rozhodnutí. Na podmínkách pro vyhlášení referenda se však Úsvit ještě jednoznačně neshodl. „Lidí musí přijít jen dost, aby to dokázalo, že je to zajímá a že jim to pálí.

“Přijetí eura dlouhodobě DNES ohledem na vizi Úsvitu k další integraci ČR do EU, doba a čas údajně stále více prokazují, že EU má fungovat jako jeden hospodářský celek, ale například jednotná měna je, jak se ukázalo na českém případě, nevýhodná. Možnost operovat s vlastní měnou v případě krizí se prokázala jako obrovská výhoda. Jaroslav Novák by proto euro rozhodně nepřijímal a Úsvit se dlouhodobě kloní též k odmítání eura.

Celkově Úsvit v našem rozhovoru působil, že se schovává za několik populárních frází, avšak bez hlubší propracovanosti programové koncepce. V tomto ohledu debata o evropských otázkách s Jaroslavem Novákem značně utrpěla a poukázala na nepřipravenost strany podílet se na vládě, v čemž nás utvrdil hned v úvodu i samotný Jaroslav Novák.

 

Proč si Andrej Babiš myslí, že o vstupu Turecka do EU ať si rozhdne Německo? video najdete zde.

Proč Strana zelených chce do Unie všechny, kteří splní kritéria? podívejte se na video.

Proč se TOP 09 v Nečasově vládě chovala v evropských záležitostech podle programu ODS? podívejte se na video.