Reforma azylového systému

UDRŽITELNÁ IMIGRAČNÍ A AZYLOVÁ POLITIKA EU: OSM PILÍŘŮ REFORMY SYSTÉMU

Cílem reformy azylového systému EU je výrazně snížit počet příchozích migrantů.

Nekontrolovaný příchod více než jednoho milionu žadatelů o azyl a nelegálních migrantů do EU v roce 2015 se nesmí v následujících letech opakovat.

Základním východiskem je, že řešení migrační krize není v uzavírání a oplocování národních států, ale naopak ve společném evropském řešení. Pouze Evropská unie může být dostatečně silným partnerem ve vyjednávání se zeměmi Blízkého východu, jejichž spolupráce je klíčová pro řešení migrační krize.

Nový systém udržitelné imigrační a azylové politiky EU staví na osmi pilířích. Zde si můžete stáhnout kompletní návrh, jeho shrnutí a tiskovou zprávu.

cover_MN