Search
Close this search box.

Radko Hokovský: Muslimové by měli uznat právo na zesměšňování islámu

Radko Hokovský na blogu ihned.cz argumentuje, že nestačí, aby muslimové uznali právo na svobodu projevu a odsoudili pařížský masakr, ale je nutné, aby bezpodmínečně přijali i svobodu vyjadřování a uznali právo na kritiku a zesměšňování islámu a jeho symbolů. „Bez takového přístupu nelze mluvit o skutečné integraci,“ napsal.

Text byl 9.1.2015 publikován na portálu Parlamentní listy.

Po středečním masakru v redakci týdeníku Charlie Hebdo opět vyvstala otázka soužití s muslimy v Evropě.  Na blogu ihned.cz k tomu napsal komentář Radko Hokovský, který je výkonným ředitelem think-tanku Evropské hodnoty.

„Předpokladem a dokonce nezbytnou podmínkou pro fungující soužití s muslimy v Evropě je to, že skutečně upřímně přijmou hodnoty a principy liberální demokracie včetně svobody slova, rovnosti v právech (bez rozdílu pohlaví, vyznání či sexuální orientace) a nadřazenosti sekulárního ústavního pořádku,“ uvádí Hokovský.

„Je nutné, aby bezpodmínečně přijali i svobodu vyjadřování a uznali právo na kritiku a zesměšňování islámu a jeho symbolů. Bez takového přístupu nelze mluvit o skutečné integraci,“ uzavírá.

Hokovsky_foto

Radko Hokovský působí jako výkonní ředitel think-tanku Evropské hodnoty.